V središču bogoslužja velikega petka je Jezusovo trpljenje in križ. Kakšen je pomen križa in trpljenja za naše odrešenje? Jezusove besede, da naj vsak vzame svoj križ in hodi za njim veljajo namreč za vsakega izmed nas. To je nekaj misli, ki jih je novomeški prošt Božidar Metelko nanizal pri včerajšnjem bogoslužju velikega petka v novomeški stolnici. Žal je trpljenje, nasilje in križ tudi danes sestavni del našega življenja. Da bi mogli razumeti preizkušnje, ki nas doletijo v življenju, si lahko pomagamo z mislijo, Makarija velikega.
S temi besedami je prošt zaključil svoje razmišljanje in navzoče povabil, k češčenju križa. Ob koncu obreda je prošt v slovesnem sprevodu prenesel Najsvetejše v grob, ki je kot po navadi v novomeški stolnici v kripti, kar bogoslužju prida še poseben pomen in simboliko.