28. februarja 2010 so novomeško škofijo obiskali častilci »Drinskih mučenk«. Obiskali so župnije krsta dveh slovenskih mučenk in sicer iz malega Liplja ter Zbur. Ustavili so se tudi v novomeški stolnici in se srečali z novomeškim škofom Andrejem Glavanom.
Sestre Hčere božje ljubezni, znane kot »Drinske mučenke«, so velikodušno in z nesebično ljubeznijo, kot misijonarke v trpeči Bosni med II. Svetovno vojno, služile Bogu predvsem s pomočjo ubogim. Zvestobo Bogu so potrdile s prelitjem svoje krvi.