Študentke Katehetsko pastoralne šole smo se v Duhovnem centru de Notre Dame v Šmihelu v Novem mestu v času od 12. do 14. marca 2010 udeležile duhovnih vaj za katehiste in katehistinje, ki jih je vodila s. Mojca Šimenc, HMP. Vsebina duhovno bogatega vikenda je bila Evharistija in velika noč ob Svetem pismu in Frančišku Saleškem. V tišini smo raziskovale svojo preteklost in razmišljale o sedanjosti. Prepoznavale smo Božjo navzočnost v vsakdanjem življenju in potrebo po Božji bližini. Vse to nam je uspevalo ob Božji besedi, ob slikah slikarja Siegra Ködra in spremljanju s. Mojce. Gospod, navzoč v Najsvetejšem zakramentu nam je bil vir tolažbe in zaupanja. V tem svetem času smo se bližale Bogu in on nam, ko smo globlje razmišljale o sebi. Prav v postnem času, ko se pripravljamo na Gospodovo vstajenje je prav, da delamo na sebi, tako da premislimo svoje življenje, vrednote, osebne drže in odločitve. Je vse prav in dobro, kar živim, za kar se trudim in za kar se odločam? Iskreno in ponižno si moramo priznati, da smo šibki in delamo napake. Ko se tega zavemo, lahko odpremo svojo notranjost, svoje občutke krivde, svoja razočaranja, poraze in padce dobremu Bogu, njegovi moči, usmiljenju, dobroti ter ljubezni.

Hvaležne smo gospodu Adolfu Mežanu, ki je po naših namenih daroval sveto mašo v kapeli pri sestrah. Med sveto daritvijo je v nagovoru izhajal iz Jezusovih besed: Vi ste luč sveta. Vi ste sol zemlje. Vi ste kvas zemlje. Poudaril je, da moramo v okviru svojih možnosti biti prinašalci te vseosvajajoče Kristusove luči. Tako bomo v največji meri spolnili, kar Jezus v našem času od nas pričakuje.

Floriana Golobič