Zadnjo zimsko soboto, to je 20. 3. 2010 smo se slušatelji KPŠ NM z znanci udeležili zelo poučne delavnice,ki jo je vodil priznani slovenski psihoterapevt gospod Bogdan Žorž. Namen delavnice je bil spoznati, kako naj katehet pravilno vodi skupino, ki jo sestavljajo različni posamezniki. Gospod Žorž je za iztočnico povedal zgodbo o Butalskem kovaču. Nauk zgodbe je, da moramo kot voditelji skupine vedno pozanti cilje. V nadaljevanju smo spoznavali, kako pomembno je, da ima voditelj dober stik oz. odnos s skupino, kar pa lahko doseže le, če ima dober odnos z vsakim posameznikom. Vedno ko se oblikuje neka skupina je potrebno, da se posamezniki med seboj predstavijo in povedo o sebi le tisto kar želijo in ne tistega, kar drugi od njih pričakujejo. Voditelj mora biti predvsem dober poslušalec. Preko igre vlog, ki so jih odlično odigrale udeleženke, smo spoznavali tudi delo z "motečimi" učenci in kako problem otroka prestaviti staršem. Na delavnicah smo za svoje delo dobili mnogo praktičnih napotkov, tako da se sestri Brigiti lepo zahvaljujemo, da je v našo sredo povabila tako odličnega psihoterapevta. Gospodu Bogdanu Žoržu pa najlepša hvala, ker si je vzel čas za nas in naredil tako dolgo pot od svojega doma do Novega mesta.