Župnijska cerkev v Mirni Peči je 15. aprila 2017 doživela 100 let od njene posvetitve. V vihri prve svetovne vojne so mirnopeški predniki zbrali dovolj volje, moči in sredstev, da so zgradili ta hram Gospodovega miru v Mirni Peči. Z ureditvijo trga ob cerkvi smo se pokazali vredne svojih dedov, ki so v veliko težjih razmerah zgradili in vzdrževali cerkev.

Binkoštna nedelja, 4. junija, ki je bila hkrati praznovanje župnijskega žegnanja, kot nedelja po godu župnijskih zavetnikov sv. Kancijana, Kancija, Kancianile in Prota, je bila pravi dan za zunanjo slovesnost 100-letnice posvetitve župnijske cerkve. Ob pesmi zvonov so g. škofa Andreja Glavana konjeniki pripeljali do župnijske cerkve. Tu je že od devete ure kot priprava na sveto bogoslužje potekala molitev pred Najsvetejšim. Pred sveto mašo so žene, ki so se čez leto zbirale ob ročnih delih, na oltarje pogrnile prte, ki so jih izvezle za to priložnost. Resnični okras oltarjev to nedeljo je bilo vse, kar je župnijska skupnost v letu priprave na ta dan storila in namensko molila. Tudi med mašo, ki jo je vodil škof Glavan, je potekalo raznovrstno sodelovanje s prinašanjem simboličnih darov, branjem beril, ministriranjem in slovesnim petjem ter igranjem vseh župnijskih zborov. Ob koncu svete maše smo se zbrali ob Marijinem kipu pred cerkvijo in skupaj z njim blagoslovili tudi novo urejeni trg. Po maši je sledilo je veselo druženje ob jedači in pijači ter pestrem programu, ki so ga pripravila krajevna društva: harmonikaši, gasilci, čarodej, kočijaži, lovci, in podeželska mladina s kmečkimi igrami.

Vsi, ki smo bili v nedeljo vključeni v praznovanje, smo pisali zgodovino. Pomemben dan, prav kakor tisti pred 100 leti, ko je bila župnijska cerkev posvečena. Veličasten mlaj nas bo še nekaj časa spominjal na nedeljsko dogajanje. V nas pa naj nikoli ne zbledi zavest, da pripadamo eni družini in da imamo skupen dom – župnijsko cerkev.

Župnija Mirna Peč