V  Baragovem zavodu smo v soboto, 18. novembra, pripravili seminar za izredne delivce obhajila. Zbralo se je preko 40 izrednih delivcev in delivk obhajila.

Srečanje smo začeli z molitvijo in branjem odlomka iz Matejevega evangelija o Postavitvi Gospodove večerje, nadaljevali pa s predavanjem, ki ga je za nas pripravil g. Jože Pibernik, župnik v Trebnjem. V luči 2. vatikanskega koncila nam je predstavil spoznanja o naravi Cerkve, njenem notranjem življenju in njenem poslanstvu v svetu. Ob dokumentu "Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov" smo premišljevali o nalogah in dolžnostih laikov v korist posvečevanja sebe in sveta preko evharistije, oznanjevanja, dobrodelnosti in družbenega udejstvovanja. 

G. Pibernik nam je ob dokumentu skozi osebne bogate izkušnje iz dela na dosedanjih župnijah predstavil obhajilo in obisk bolnikov ter tudi na tak način osvetlil službo izrednega delivca obhajila na župniji. Poudaril je skrb za osebno duhovno rast, ki jo mora imeti vsak kristjan, še posebej pa tisti, ki je močneje vključen v delo na župniji.

V nadaljevanju je bila priložnost za vprašanja in izzive, s katerimi se srečujejo izredni delivci po župnijah. Ob koncu se nam je pridružil še stolni župnik, dr. Silvester Fabijan in odgovoril na nekaj vprašanj.

Srečanje je minilo v sproščenem vzdušju in želji po več takšnih srečanjih ali duhovnih obnovah.

Roman Ivanetič, referent za izredne delivce obhajila