V sredo, 6. septembra, so se na škofiji v Novem mestu zbrali dva nova dekana in prodekana. V novomeški dekaniji je dekansko službo prevzel stolni župnik dr. Silvester Fabijan, prodekan je postal frančiškanski župnik p. Krizostom Komar. V črnomaljski dekaniji pa je dekan postal župnik iz Vinice g. Anton Gnidovec, prodekansko službo pa bo opravljal metliški župnik Primož Bertalanič. Dekana sta kot običajno tudi ponovno izrekla obljubo zvestobe ob sprejemu službe.