Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je po letu 2009, ko so bili zaključeni konservatorsko-restavratorski posegi na Tintorettovi oltarni slik, prevzel v obdelavo še tri baročne slike iz novomeške stolnice: sliko Zadnja večerja Andreja Herrleina, izredno kvalitetno sliko Križanje neznanega avtorja iz 18. stoletja in sliko Kristus na Oljski gori Valentina Metzingerja. Posegi so razkrili nekatere doslej neznane podatke o avtorstvu in času nastanka slik, poleg tega pa potrdili izjemno dragocenost baročne dediščine v novomeški stolnici. Ob zaključku posegov je Zavod za varstvo kulturne dediščine skupaj z Restavratorskim centrom in stolno župnijo v torek, 20. marca 2018, pripravil predstavitev opravljenih konservatorsko-restavratorskih del. Simpozija se je udeležil tudi škof Andrej Glavan, ki je zbrane ob začetku tudi pozdravil.