Teden molitve za duhovne poklice 2018

V tednu od 3. do 4. velikoonočne nedelje, nedelje Dobrega pastirja, v Katoliški Cerkvi vsako leto poteka teden molitve za duhovne poklice. Novi duhovniški in redovniški, ženski in moški duhovni poklici, so v središču pozornostni katoliške skupnosti. Posebej v državah "razvitega Zahoda" namreč občutno opažamo zmanjšanje števila duhovnih poklicev, kar z drugimi besedami pomeni, da duhovniki ne morejo več opraviti vseh del in služb, kot so jih pred desetimi ali dvajsetimi leti.
 
Ne le zaradi omenjenega stanja, temveč tudi zato, ker je duhovnik bistveno povezan s samim jedrom bogoslužja Cerkve, saj brez duhovnika ni svete evharistije in ker redovniki konkretno uresničujejo karizme Svetega Duha v svetu, v Cerkvi vztrajno molimo za nove duhovne poklice in za svetost poklicanih.
 
Letošnje geslo molitvenega dneva za duhovne poklice se glasi: »Daj mi poslušno srce«, ki nagovarja vse kristjane, da bi zvesto hodili po poti svoje poklicanosti, kot jo v Božjih očeh spoznavajo. Posebej pa vabi mlade fante in dekleta, da prisluhnejo in razločujejo, če jih Gospod morda kliče v duhovni poklic.
 
knjižica za molitveni teden za duhovne poklice 2018Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 22. aprila, na svetovni dan molitve za duhovne poklice. Ob tej priložnosti je sveti oče Frančišek tudi letos napisal poslanico z naslovom Poslušati, razločevati, živeti Gospodov klic. Za teden molitve je v Sloveniji pripravljen tudi plakat in posebna knjižica z vsebino za vsak dan v tednu. Poleg tega je v drugem delu knjižice pripravljena molitvena ura za duhovne poklice in dve katehezi za 2. in 3. triado osnovnošolskih otrok.

 Vabljeni k molitvi za duhovne poklice, duhovnike in redovnike!

Več o duhovnih poklicih v novomeški škofiji si lahko preberete na zavihku o duhovnih poklicih.

 

Bogoslovci v novomeški škofiji

V novomeški škofiji imamo trenutno 5 škofijskih bogoslovcev, ki se pripravljajo na duhovniški poklic. Po dva bogoslovca sta v tretjem in četrtem letniku. En diakon pa je v šestem letniku in bo letos prejel mašniško posvečenje. Poleg njega bodo v povezanosti z našo škofijo letos posvečeni v duhovnika še trije kandidati iz vrst redovnikov. Skupaj torej pričakujemo štiri mašniška posvečenja in sicer:

  • Branko Jurejevčič iz župnije Podzemelj za novomeško škofijo.
  • Benjamin Bevc iz župnije Cerklje ob Krki v jezuitskem redu.
  • br. Joachim Schmidt s Poljske v redu kartuzijanov.
  • Janez Barborič iz župnije Šmarjeta za neokatehumensko skupnost.

Število duhovnikov v novomeški škofiji

Leto

2007

2017

Škofijski duhovniki

95

87

Redovniki

16

13


Povprečna starost škofijskih duhovnikov v letu 2018