»Največja čast in sreča
izvira mi odtod:
otrok sem Tvoje Cerkve,
neskončno sveti Bog!«

V karmelu Marije, Kraljice angelov v Mirni Peči smo se poslovili od s. m. Agneze Prečistega Marijinega srca OCD (Marije Saje). K svojemu Stvarniku in Gospodu je mati Agneza, ustanoviteljica samostana v Mirni Peči, odšla v petek, 20. julija 2018, na dan, ko v Karmelskem redu obhajajo praznik njihovega zavetnika sv. Elija v 92. letu življenja in 71. letu redovnih zaobljub.
Bila je zadnja sestra, ki je vstopila v karmel na Selu, preden so ga leta 1948 razpustili in glavna pobudnica, da so se karmeličanke iz Avstrije leta 1967 vrnile v Slovenijo. Leta 1992 je iz Sore prišla v rojstno župnijo Mirna Peč, kjer je zaživel karmel Marije, Kraljice angelov. Po ustanovitvi novomeške škofije je bila leta 2009 prva prejemnica Odličja sv. Jožefa.
Pogrebno sveto mašo je v nedeljo, 22. julija, ob 14.00 uri daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Po sv. maši jo je gospod škof z duhovniki in sestrami pospremil na pokopališče v samostanskem atriju.

Z vero v ponovno srečanje pri Bogu, s hvaležnostjo za dar njenega rodovitnega in predanega življenja,
so se poslovile sestre karmeličanke, vsi njeni domači in škofija.

Draga mati Agneza, še naprej prosite za nas!