Na četrtek po nedelji Svete Trojice v Katoliški Cerkvi obhajamo slovesni praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi oz. telovo. Ta dan praznujemo stalno navzočnost našega Gospoda Jezusa Kristusa pod podobo evharističnega kruha in vina med nami. Obhajanje sv. maše oz. evharistije samo po sebi pomeni vir in vrhunec krščanskega življenja, saj v sebi združuje vse glavne skrivnosti Kristusovega življenja in darovanja iz ljubeni. S spoštljivim shranjevanjem posvečenega kruha v tabernakljih po cerkvah, verujemo, da med nami tudi v tej obliki ostaja resnično in živo navzoč Jezus Kristus.

Kristjani so že od prvih časov Kristusu navzočem v Svetem Rešnjem telesu v zvezi z udeleževanjem evharistične daritve in v zvezi s prejemanjem obhajila izkazovali Božje češčenje. Skozi zgodovino pa so se oblikovale tudi druge oblike češčenja evharistije zunaj maše, med katerimi je najbolj pogosta izpostavitev Najsvetejšega v češčenje in molitev ter evharistične procesije, kakršno na poseben način obhajamo prav na praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi ali na nedeljo po prazniku. S slovesno procesijo želimo kristjani pokazati, da Bog po evharistiji vstopa v vse pore našega življenja, z naše strani pa mu odpiramo vrata, da lahko vstopa, saj v knjigi Razodetja sam pravi: "Glej stojim pred vrati in trkam." (Raz 3,20). Z bogatimi prošnjami za vse potrebe ga prosimo, da razlije svoj blagoslov na naš kraj, naše mesto in vse dejavnosti, ki jih ljudje v svojem prizadevanju opravljamo.

Mestna procesija Svetega Rešnjega Telesa v Novem mestu

bo tudi letos potekala v nedeljo po prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 23. junija 2019, začenši s sveto mašo, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov v stolnici ob 8.00 uri daroval novomeški škof Andrej Glavan. Po maši sledi procesija z dvema oltarjema do frančiškanske cerkve sv. Lenarta, kjer bo sklep procesije. Procesije pa bodo potekale tudi po drugih župnijah naše škofije bodisi na sam praznik po večernih svetih mašah bodisi na nedeljo po prazniku po osrednji sveti maši, kakor je napovedano v posameznih župnijskih oznanilih.

Vabljeni!