V soboto, 9. marca 2019, je potekala redna spomladanska seja Škofijskega pastoralnega sveta. Zbrani člani so pregledali delovanje treh komisij in njenih odborov: Škofijske liturgične komisije, Škofijske oznanjevalne komisije in Škofijske komisije za karitativno dejavnost.

V drugem delu seje so prisluhnili g. Igorju Dolinšku, voditelju Pastoralne službe v Nadškofiji Ljubljana, ki je predstavil tamkajšnje procese pastoralnega načrtovanja in zelo uspešna usposabljanja, ki jih organizirajo za različne skupine župnijskih sodelavcev. Preko teh izobraževanj namreč sodelavci na konkreten način (skozi delavnice) spoznajo naloge in delo posameznih cerkvenih služb (ključar, zakristan, oblikovalec župnijskega glasila ...) in na podlagi teh novih spoznanj in pričevanj, s katerimi se sreča, lažje sprejme določeno delo v domači župniji. Namen teh srečanj je, da se spodbudi pastoralno delo in načrtovanje tudi na lokalni ravni.