Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 14. septembra 2019 na Zaplazu. V naši škofiji pa ta molitveni dan združimo tudi s srečanjem ministrantov. Srečanje poklicanih, molivcev in molivk, ministrante in vse, ki prosijo Gospoda za nove duhovne poklice, bo letos potekalo pod geslom »Poklicani in poslani. Duhovni poklic – zreli sad krščanskega občestva«.

  • Ob 9. uri bo v cerkvi potekala molitvena ura, ministranti bodo v tem času imeli skupno srečanje. Po sveti maši bo kratko srečanje ministrantov s škofom.
  • Ob 10. uri bo sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil novomeški škof Andrej Glavan.

Za spovedovanje med molitveno uro in med sveto mašo bodo skrbeli duhovniki Dekanije Novo mesto.


Molitveno bdenje za nove duhovne poklice

V noči s petka na soboto, s 6. na 7. september, bo po župnijah in redovnih skupnostih v novomeški škofiji potekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah. Župnije in skupnosti so povabljene, da opravijo molitveno uro pred Najsvetejšim in po možnosti obhajajo sveto mašo za nove duhovne poklice. Bdenje bomo začeli v petek, 6. septembra, ob 19. uri, in končali v soboto, 7. septembra, ob 9. uri.

Spored molitvenega bdenja v župnijah in redovnih skupnostih

Petek, 6. september

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

19.00 do 20.00

Kočevje, Mirna, Osilnica (soupr.), Poljane (soupr.), Radovica (soupr.), Semič, Sela pri Šumberku (soupr.), Sinji Vrh (soupr.), Šmihel pri Žužemberku (soupr.)

20.00 do 21.00

Banja Loka (soupr.), Preloka (soupr.), Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk

21.00 do 22.00

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec, Sv. Duh - Veliki Trn, Sv. Križ - Gabrovka, Sv. Križ - Podbočje

22.00 do 23.00

Adlešiči, Ambrus, Bučka (soupr.), Črmošnjice (soupr.), Dole pri Litiji (soupr.),

Fara pri Kočevju, Mozelj (soupr.), Toplice, Suhor, Veliki Gaber, Vinica

23.00 do 24.00

Mirna Peč, Mokronog, NM – stolnica, NM – sv. Janez, NM – sv. Lenart, NM – Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

 

Sobota, 7. september

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

00.00 do 1.00

Kartuzijani

1.00 do 2.00

Hčere krščanske ljubezni

2.00 do 3.00

Karmeličanke

3.00 do 4.00

Šolske sestre de Notre Dame

4.00 do 5.00

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, Sestre Corpus Christi

5.00 do 6.00

Skupnost Loyola, Hčere Marije Pomočnice

6.00 do 7.00

Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska (soupr.)

7.00 do 8.00

Šentjanž, Šentjernej, Šentlovrenc, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter - Otočec, Trebelno, Trebnje

8.00 do 9.00

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež - Zaplaz, Črnomelj, Kočevka Reka