V soboto, 15. decembra, godujejo blažene Drinske mučenke. V novomeški škofiji se med njimi še posebej spominjamo s. Marije Krizine Bojanc, ki izhaja iz Zbur pri Šmarjeti, in s. Marije Antonije Fabjan, ki je bila rojena in je otroštvo preživela v Malem Lipju pri Žužemberku. Med Drinskimi mučenkami so še Hrvatica s. Marija Jula Ivanišević, ki je bila predstojnica samostana na Palah pri Sarajevu, s. Marija Bernadeta Banja, madžarskega rodu in starejša s. Marija Berchmana Leidenix iz Avstrije. Vse blažene sestre so pripadale redu Hčera Božje ljubezni. God drinskih mučenk praznujemo na njihov smrtni dan 15. decembra. Dne 24. septembra 2011 so bile v Sarajevu razglašene za blažene.

Ob godu bl. Drinskih mučenk je v soboto, 15. decembra,
v Župniji Šmarjeta dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega.
Sklep češčenja
s sv. mašo in litanijami bo ob 17.00 uri.

Lepo povabljeni k skupnemu praznovanju!

Stran o bl. Drinskih mučenkah

Mašni obrazec in molitve za sveto mašo

Litanije bl. Drinskih mučenk

Pesem z besedilom ge. Berte Golob in glasbo Jakoba Brodariča


Teh pet sester drinskih mučenk, nam pričuje, kako se je v življenju vredno žrtvovati. Živele so v skromni hiši na svojem posestvu na Palah pri Sarajevu, skupnost sester štirih narodnosti, pa vendar z istim poslanstvom, pomagati ljudem v stiski, skrbeti za mladino. Njihova glavna skrb na Palah so bila živina in polja, kjer so sestre pridelovale povrtnine za svoje dijaške domove in šole v Sarajevu in drugje. Samostan je veljal za kraj sprejetosti za vsakogar, ki je potrkal na njihova vrata. Niso gledale na narodnost, vero, barvo kože ali uniformo, vsakemu so po svojih močeh pomagale. Pa vendar je vojna vihra tudi njih 11. 12. 1941 odgnala na štiridnevni križev pot preko Sjetline v Goražde. V Goraždu so jih 15. 12. pijani četniki napadli v njihovi sobi in jih hoteli posiliti. Sestre so, da bi obranile svoje človeško dostojanstvo in zaobljubo čistosti, skočile skozi okno iz tretjega nadstropja vojašnice. Vse polomljene in poškodovane so četniki poklali tam na ulici. Tako njihov skok skozi okno pomeni skok v telesno smrt, a v duhovno življenje. Življenje v Kristusu, ki so se mu zaobljubile za vso večnost. Vemo, kako se je danes nemoderno odločati za zvestobo, kaj šele žrtvovati se zanjo, naj si bo v zakonu, naj si bo v posvečenem življenju. One nam kažejo, da je zvestoba obljubi vredna več kot življenje. Naj nam izprosijo obilje milosti, da bomo zvesti v vsaki stvari in v vsakem trenutku. Naj nam bodo Drinske mučenke zgled za vztrajnost v preizkušnjah in boju za čistost.

24. septembra 2011 jih je v imenu papeža Benedikta XVI. v Sarajevu za blažene razglasil kardinal Angelo Amato, prefekt kongregacije za svetnike.

 

MOLITEV ZA KANONIZACIJO BL. DRINSKIH MUČENK

Gospod Bog, Ti si svoje služabnice
Antonijo Fabjan in Krizino Bojanc
ter ostale drinske mučenke
obdaril z milostjo redovniškega poklica
in z močjo, da so zvestobo
in ljubezen do tebe
potrdile s prelitjem svoje krvi.
Podeli tudi nam stanovitnost v veri,
da se tudi za ceno trpljenja
ne bomo ločili od tebe.
Ponižno te prosimo, da blažene sestre
sprejmeš v občestvo svetih vesoljne Cerkve.
Daj, da bomo še bolj pogumno
sledili zgledu njihovega življenja
ter izkusili moč njihove priprošnje
v naših potrebah in življenjskih bojih.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen