V soboto, 26. maja, popoldan smo pripravili molitveno srečanje na Zaplazu. Skupini neokatehumenov in Marijinega dela ter molitvene skupine Katoliške karizmatične prenove smo se zbrali, da bi na binkoštno vigilijo in ob godovnem dnevu Alojzija Grozdeta skupaj zaživeli edinost in veselje v pričakovanju Svetega Duha.
Neokatehumenska skupina je pripravila besedno bogoslužje, Marijino delo premišljevanja Besede med nami, Katoliška karizmatična prenova pa uro slavljenja.