V nedeljo, 10. februarja, smo na mesečno srečanje Katoliške karizmatične prenove naše škofije povabili škofa Andreja Glavana, da smo skupaj slavili Gospoda pred izpostavljenim Najsvetejšim. Zbralo se nas je preko 120. Škof nas je v nagovoru spodbujal k molitvi za duhovne poklice in pri tem poudaril, da visoko ceni molitveno verigo, ki jo v Katoliški karizmatični prenovi vodimo v podporo duhovnikom in duhovnim poklicem. Če je škofija imela ob ustanovitvi enega bogoslovca, jih ima sedaj osem, zato je prav molitvena podpora in zaupanje, da bo Gospod vedno dal dovolj duhovnikov, garancija, da bodo naše župnije primerno oskrbljene. V tretjem delu srečanja pa je škof z nami molil za potrebe posameznikov in na koncu podelil blagoslov.

Po srečanju so mi mnogi zatrjevali, da je bilo to srečanje resnično prisrčno, in si želeli, da bi škofa še večkrat povabili medse. Daljše poročilo bo objavljeno v reviji Prenova.

Marjan Dvornik