V petek, 24. 3. 2017,smo se na pobudo Slovenskih škofov in cerkvenih gibanj po več Slovenskih cerkvah zbrali k Molitvi za Evropo. Naši molitveni shodi so časovno sovpadali s Papeževim sprejemom predsednikov vlad Evropske unije. Najprej smo obudili misel papeža Frančiška, ob prejemu nagrade Karla Velikega v maju 2016. Takrat je rekel: "Ustvarjalnost, nadarjenost ter sposobnost dvigniti se in izstopiti iz svojih omejitev so lastnosti, ki pripadajo duši Evrope." Da bi Evropa znala slediti tem idejam in bila zmožna, kot pravi papež Frančišek, dati nov humanizem, ki bil bil osnovan na sposobnosti združevanja, dialoga in sposobnosti proizvajanja, je potrebna molitvena podpora.

V novomeški stolnici, smo predstavniki nekaterih gibanj in drugi verniki po križevem potu in večerni maši, ki jo je daroval kanonik msgr. France Dular, nadaljevali z molitvijo rožnega venca, ki so ga spremljale postne pesmi in meditacije Chiare Lubich. Zedinjeni v Njegovem imenu smo prosili in tako poskušali dati naš prispevek za uresničenje novega humanizma Evrope. 

Jože Pucihar


Gibanja in skupnosti iz katoliške, evangeličanske, anglikanske in pravoslavne Cerkve iz vse Evrope se že več let združujejo v pobudi "Skupaj za Evropo" (povezava). Z molitvijo, bedenjem in osebnim prizadevanjem  želijo prispevati svoj del k velikemu cilju: da bi vrnili dušo Evropi. Zato so ob priložnosti 60-letnice podpisa Evropske pogodbe pripravili molitvena bedenja in maše. Osrednje srečanje je bilo 24. marca 2017 v Rimu. Ta dan smo po vsej Evropi molili za Evropo Duha, kar je bila želja svetega papeža Janeza Pavla II., v Sloveniji pa poleg tega tudi za spravo v našem narodu.