Za vse, ki:

 • želite poglobiti svoje versko znanje,
 • želite narediti nekaj za svojo duhovno rast,
 • želite pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
 • želite poglobiti poznavanje Svetega pisma,
 • se želite uspodobiti za katehetsko delo,
 • želite obogatiti svoje katehetsko delo,
 • že poučujete verouk ali pomagate pri vodenju bibličnih skupin, pa nimate ustrezne izobrazbe,
 • vodite birmanske in druge skupine,
 • ste bogoslužni sodelavci v župniji
 • ste član Župnijskega pastoralnega sveta,
 • želite na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji


Kaj je to KPŠ
Katehetsko-pastoralna šola?

Katehetsko-pastoralna šola v Novem mestu spet odpira svoja vrata. Vabljeni k vpisu! Katehetsko-pastoralna šola je namenjena vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje poznavanje vere. Katehetsko-pastoralna šola daje osnovno teološko, katehetsko in pastoralno izobrazbo ter pomaga poglabljati in utrjevati vero ter duhovno oblikuje. Potrebe po katehetskem in pastoralnem znanju so na župnijah vedno večje. S končano Katehetsko-pastoralno šolo ste tudi usposobljeni za poučevanje verouka na župnijah. Tudi župniki, nagovorite svoje župnijske sodelavce k vpisu.

Lepo vabljeni!

Informativna dneva in vpis 2014:
v ponedeljek, 29. in v torek, 30. 9. ob 16.00
Smrečnikova 60, Novo mesto, Zavod Friderika I. Baraga (1. nadstropje)

Začetek predavanj: v četrtek, 2. 10. 2014
Predavanja so enkrat tedensko, od letos naprej ob  četrtkih od 16.00 do 19.15
Predavanja so odprtega tipa
in jih lahko brez obveznosti obiskujete v celoti ali samo izbirno glede na zanimanje za posamezne predmete.

Kdor se odloči za vpis, naj s seboj prinese zadnje veljavno šolsko spričevalo, rojstni ali krstni list ter dve fotografiji. Ob vpisu dobite indeks in pravico opravljati izpite. Izpiti sledijo zaključku predavanj iz posameznega predmeta.

Dodatne informacije dobite na spletni strani ali pa pri voditeljici KPŠ: s. Brigita Zelič, Smrečnikova 60, NM
e-mail:
brigita.zelic@ognjisce.si; tel. 059 09 11 73; 07 38 44 421; GSM 041/821 029

Pridite in poglejte!