V soboto, 9. septembra 2017, dan po prazniku malega šmarna je na Zaplazu za novomeško škofijo potekal tradicionalni vsakoletni molitveni dan za duhovne poklice. Tudi letos se je zbralo veliko število romarjev, ki so prišli iz različnih krajev škofije, posebej pa še iz dekanije Novo mesto in iz Kočevja, od koder so se pripeljali z organiziranim prevozom.

Letošnja posebnost pa niso bili le romarji, temveč predvsem veliko število ministrantov (čez 50), ki so se odzvali vabilo referenta Boštjana Goriška in so se udeležili posebnega programa za ministrante. V zaplaškem svetišču, ki bo letos obhajalo 100-letnico posvetitve, je namreč od 9.00 dalje potekala molitvena ura za duhovne poklice pred izpostavljenim Najsvetejšim. Medtem ko so odrasli molili, so imeli ministranti katehezo na temo "Moj pogled na duhovnika" in po župnijah kratko delavnico, pripravo na kasnejše srečanje s škofom.

Ob 10. uri smo se vsi udeležiliin sodelovali pri sv. maši, kjer je škof Glavan somaševal z okrog 40 duhovniki, sestre redovnice, ki delujejo v naši škofiji pa so sodelovale z branjem beril in prošenj za vse potrebe.

Po maši je sledilo še kratko srečanje škofa z ministrant, ki so mu predstavili svoje župnijske ministrantske skupine in na kratko tudi njihov pogled na duhovnika, na kar so se pripravili med delavnicami. Skupna fotografija in majhno darilo škofa so zaokrožili dan.

Molitveno bdenje za nove duhovne poklice

Že en teden prej, v noči s petka na soboto, 1. in 2. septembra, pa je potekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice, ki se ga udeležijo župnije in redovne skupnosti v novomeški škofiji. Po objavljenem razporedu, ki se vsako leto premakne za eno uro, naj bi vse skupnosti pripravile skupno molitveno uro. Ponekod jo združijo z večerno mašo, kdor pa se ne more udeležiti skupne molitve, je povabljen, da v določeni uri bedi in moli doma.

Spored molitvenega bdenja v noči s 1. na 2. september

petek, 1. september

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

19h do 20h

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec, Sv. Duh – Veliki Trn, Sv. Križ – Gabrovka, Sv. Križ – Podbočje

20h do 21h

Adlešiči, Ambrus, Bučka (soupr.), Črmošnjice (soupr.), Dole pri Litiji (soupr.), Fara pri Kočevju, Mozelj (soupr.), Toplice, Suhor, Veliki Gaber, Vinica

21h do 22h

Mirna Peč, Mokronog, NM-stolnica, NM-sv. Janez, NM-sv. Lenart, NM-Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

22h do 23h

Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska (soupr.)

23h do 24h

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež – Zaplaz, Črnomelj, Kočevka Reka

sobota, 2. september

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

00h do 1h

KARTUZIJANI

1h do 2h

HČERE KRŠČANSKE LJUBEZNI

2h do 3h

KARMELIČANKE

3h do 4h

ŠOLSKE SESTRE DE NOTRE DAME

4h do 5h

ŠOLSKE SESTRE SV. FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA, sestre CORPUS CHRISTI

5h do 6h

SKUPNOST LOYOLA, HČERE MARIJE POMOČNICE

6h do 7h

Šentjanž, Šentjernej, Šentlovrenc, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter – Otočec, Trebelno, Trebnje

7h do 8h

Kočevje, Mirna, Osilnica (soupr.), Poljane (soupr.), Radovica (soupr.), Semič, Sela pri Šumberku (soupr.), Sinji Vrh (soupr.), Šmihel pri Žužemberku (soupr.)

8h do 9h

Banja Loka (soupr.), Preloka (soupr.), Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk