V novomeški škofiji smo takoj ob ustanovitvi škofije uvedli posebno molitveno bdenje, v katerem se župnije in redovne skupnosti v škofiji povežejo v celonočni molitvi za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. Molitev je v preteklih že obrodila svoje sadove. Sedaj smo znova poklicani, da z iskreno držo in molitvijo od Boga izprosimo kakšen nov duhovniški in redovni poklic. Molitveno bdenje poteka vsako leto en teden pred tradicionalnim molitvenih dnem za duhovne poklice, ki ga za našo škofijo obhajamo na Zaplazu.

ŠKOFIJSKO MOLITVENO BDENJE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

V noči s petka, 31. 8., na soboto, 1. 9., bo po naših župnijah in redovnih skupnostih potekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. S skupnimi močmi bomo vso noč prebedeli v mo­litvi k Bogu. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile ponoči v svojih hišnih kapelah, župnije, skupnosti in posamezniki pa so povabljeni, da ob navedeni uri organizirajo skupno molitev, po mo­žnosti obhajajo sveto mašo za nove duhovne poklice in vse skupaj povežejo z darovanjem žrtev in premagovanjem. Bdenje bomo pričeli v petek ob 19. uri in končali v soboto ob 9. uri.


Spored molitvenega bdenja v noči z 31. 8. na 1. 9. 2018

Petek, 31. avgusta

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

19.00 do 20.00

Banja Loka (soupr.), Preloka (soupr.), Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagra­dec, Žužemberk

20.00 do 21.00

Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Studenec, Sv. Duh – Veliki Trn, Sv. Križ – Gabrovka, Sv. Križ – Podbočje

21.00 do 22.00

Adlešiči, Ambrus, Bučka (soupr.), Črmošnjice (soupr.), Dole pri Litiji (soupr.), Fara pri Kočevju, Mozelj (soupr.), Toplice, Suhor (soupr.), Veliki Gaber, Vinica

22.00 do 23.00

Mirna Peč, Mokronog, NM-stolnica, NM-sv. Janez, NM-sv. Lenart, NM-Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

23.00 do 24.00

Dobrnič, Dragatuš (soupr.), Hinje, Kostanjevica na Krki, Krka, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska (soupr.)


Sobota, 1. septembra

ura

molitveno bdenje v župnijah in redovnih skupnostih

00.00 do 1.00

Kartuzijani

1.00 do 2.00

Hčere krščanske ljubezni

2.00 do 3.00

Karmeličanke

3.00 do 4.00

Šolske sestre de Notre Dame

4.00 do 5.00

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, Sestre Corpus Christi

5.00 do 6.00

Skupnost Loyola, Hčere Marije Pomočnice

6.00 do 7.00

Šentjanž, Šentjernej, Šentlovrenc, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter – Otočec, Trebelno, Trebnje

7.00 do 8.00

Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež – Zaplaz, Črnomelj, Kočevka Reka

8.00 do 9.00

Kočevje, Mirna, Osilnica (soupr.), Poljane (soupr.), Radovica (soupr.), Semič, Sela pri Šumberku (soupr.), Sinji Vrh (soupr.), Šmihel pri Žužemberku (soupr.)