ZAKAJ BO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE VEDNO MODERNO?

tako se je glasil naslov seminarja, ki je v soboto, 10. 1. 2015, potekal v Baragovem zavodu v Novem mestu. Voditelj seminarja je bil p. dr. Tadej Strehovec.

V dopoldanskem delu seminarja nam je predstavil nauk Cerkve in položaj družine v današnji družbi in zakaj je še vedno pomembna. Družina je pomembna tema, na osnovi katere se gradi vera, kar nam je nakazal že papež Frančišek, s sklicanjem svoje prve sinode ravno na temo družine. Družina ostaja visoko na lestvici naših vrednot in veliko si jih želi svoje lastne, a nas tekom izobraževanja ne pripravijo zadosti na izzive družinskega življenja. Poleg tega obstajajo miselni tokovi, ki izpodrivajo zakonsko zvezo. Družba pa brez osnovne celice – družine ne more preživeti. Dokazane so mnoge prednosti družinskega in zakonskega življenja: boljše razumevanje med starši in otroci, manjša revščina, boljše zdravje … Vsaka družinska skupnost je edinstvena in nima smisla, da jo primerjamo z ostalimi. S sklenitvijo zakonske zveze povabimo v svoj odnos Boga, ki nam v preizkušnjah življenja pomaga. Tekom predavanja smo si pogledali tudi film o položaju družin v različnih evropskih državah. Dopoldanski del smo zaključili z delom po skupinah in diskusiji o načinih, kako naj starši posredujejo svojo vero na otroke.

V popoldanski delavnici smo imeli predavanje o kulturi življenja in statusu nerojenega življenja. Med drugim smo se dotaknili vprašanja splava in evtanazije ter moralnih dilem, ki zadevajo ti temi. Preko filma, ki je prikazoval spočetje in nosečnost smo lahko videli, da je človek neverjetno bitje, ki mora premagati mnoge ovire preden se rodi. In kot takšen je vsak izmed nas dragocen in unikaten.

prof. Katarina Konda, KPŠ Novo mesto