Enim se članstvo v ŽPS zaključuje, drugim začenja nov mandat. Za Vas smo pripravili duhovno obnovo. Spodbudite se med seboj in pridite z veseljem.

Kristusov klic: »Bodite popolni!« velja vsakemu izmed nas. »Vendar je Bog hotel ljudi posvečevati in zveličati ne posamič in brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo« (C 9).

V soboto, 21. marca ob 9.30 bo v Baragovem zavodu v Šmihelu pri Novem mestu duhovna obnova za dosedanje člane ŽPS kot zahvala za požrtvovalno delo in prošnja za nadaljnje sodelovanje, tudi če niste več člani ŽPS. Za novo izbrane pa bo spodbuda, da pogumno rečete: »Tukaj sem!« in se vključite v duhovno poslanstvo, ter z veseljem sprejmete zaupane naloge. Povabljeni so tudi drugi župnijski sodelavci.

msgr. France Dular,
voditelj škofijskega odbora za ŽPS