V novembru in decembru so s podporo novomeške Katoliške karizmatične prenove v Baragovem zavodu potekala tri predavanja na temo: Krščanski pogled na vzhodne duhovne tehnike, alternativne terapije in new age. Teolog mag. Boštjan Hari je v njih predstavil teme, s katerimi se je ukvarjal v okviru svojega študija, osebnega raziskovanja in izdelavo magistrske naloge na ljubljanski teološki fakulteti.

 

Vsa tri predavanja so bila lepo obiskana z okrog 50 udeleženci. Doslej pa so obravnavala naslednje tematike:

  • 2. november (četrtek) ob 19h: Čakre in Jezus
  • 23. november (četrtek) ob 19h: Joga in Jezus
  • 7. december (četrtek) ob 19h:  New age in Jezus

 

Izbrano tematiko za posamezni večer predavatelj najprej razloži v osnovnem pomenu in podrobno predstavi v kontekstu, od koder sam pojem izhaja (n.pr. z Daljnega vzhoda). Nato opiše, kako se ta ista tematika predstavlja v sodobnem evropskem kontekstu, pri čemer pokaže na razlike v predstavitvi. Na koncu poudari še razlike z običajnim krščanskim pogledom na svet, človeka, duhovnost in odrešenje, ki za kristjane prihaja po Jezusu Kristusu.

Vprašanja, ki se jih loteva Boštjan Hari v svojih predavanjih, so več kot aktualna v današnjem zahodnem svetu. Različne duhovne šole kar tekmujejo med seboj, katera bo pritegnila več ljudi. Tako rekoč vsakodnevno pa se srečujemo s pojmi, ki v osnovi pripadajo vzhodnim kulturno-duhovnim izročilom. Pri nas jih le delno poznamo ali jih razumemo tako, kot nam jih predstavlja prevladujoče mnenje. Ker je pri duhovnih stvareh potrebno biti zelo previden pri razločevanju in ker gre pogosto za zelo natančna vprašanja, je toliko bolj dobrodošlo, da se te teme odpirajo in se kot kristjani lahko primerno odzovemo na različne ponudbe v svetu. Gre za to, da bolje razumemo dogajanje v naši okolici, še bolj pa za to, da okrepimo naše lastno izročilo in poklicanost, ki je ta, da smo povezani z Jezusom, edinim odrešenikom človeka.

V letu 2018 je predvideno nadaljevanje predavanj na podobne tematike.

NOVI DATUMI IN NASLOVI PREDAVANJ

Več informacij o g. Boštjanu Hariju, mag. teol., in njegovem delu na spletni strani:  www.salom.si