V soboto, 7. januarja 2017, je bilo  v Baragovem zavodu prvo škofijsko srečanje naših katehistov in katehistinj. Približno 50 katehistinj in katehetov, v največjem številu laiki, katerim so se pridružili tudi duhovniki, ki redno poučujejo verouk po župnijah, se je udeležilo tega katehetskega pastoralnega dne. Na začetku je vse pozdravil škof Andrej Glavan. Poudaril je pomebno vlogo, ki jo imajo v oznanjevanju evangelija. Pri njihovem poslanstvu pa jim je zaželel veliko potrpežljivosti in ljubezni. Osrednje predavanje z naslovom: »Kako ukrepati ob nasilju in nemiru v razredu?« je imela psihologinja Melita Vegelj Zagorc. V predavanju je ponudila nekaj rešitev za reševanje generacijskih sporov, nasilja in konfliktov. Sledila je še predstavitev katehetskih gradiv, ki so jih skozi leta pripravile sestre notredamke (s. Alenka Žibert) ter predstavitev starejših in novejših učbenikov ter njihove uporabnosti (mag. Janez Žakelj). Srečanje sta s sodelavci pripravila Janez Žakelj, voditelj Škofijskega odbora za katehezo, in voditeljica KPŠ s. Brigita Zelič.