V kapeli Baragovega zavoda se je v nedeljo, 27. januarja 2019, popoldne zbralo kakih 40 bralcev Božje besede, članov župnijskih svetopisemskih skupin in prijateljev Svetega pisma. Ob nedelji Svetega pisma je namreč potekalo srečanje na temo enega najpogosteje zastavljenega vprašanja: »Kako brati Sveto pismo?«

Srečanje smo začeli z molitvijo ob prepevanju taizejskih spevov in poslušanju evangelija o učencih na poti v Emavs (Lk 24), ki po pogovoru in lomljenju kruha prepoznata Jezusa v skrivnostnem sopotniku, ki se jima je pridružil na poti. Letošnje geslo svetopisemske nedelje Na poti z Besedo namreč spominja na ta odlomek in našo pot s Svetim pismom.

Po uvodni molitvi je sledijo predavanje Janka Pirca, škofijskega tajnika, ki je skozi pričevanje njegovega osebnega približevanja Svetemu pismu, skušal podal nekaj koristnih nasvetov o tem, kako brati Sveto pismo v osebnem molitvenem življenju in pri bogoslužju. Poudaril je, da v Svetem pismu obstajajo veliko različnih zvrsti besedila (pesmi, pripovedi, preroška videnja, pisma in razmišljanja …), ki jih je potrebno brati in pri bogoslužju posredovati na njim lasten način.

Na koncu so sledila vprašanja udeležencev, ki so odprla še več praktičnih vidikov branja pri bogoslužju. Udeleženci so prejeli zgibanko Bibličnega gibanja, revijo Božja beseda danes in izvode revije Magnificat, lahko pa so se prijavili tudi za prejem dodatnih spodbud in gradiv za osebno delo po e-pošti.