Da bi se duhovno čim bolj pripravili in uglasili na prihajajoče velikonočne praznike, so se v sredo, 27. marca, dopoldan v Baragovem zavodu v Šmihelu v Novem mestu zbrali na postni duhovni obnovi duhovniki novomeške škofije skupaj s škofom Andrejem Glavanom. Duhovno obnovo, ki je obsegala dve meditaciji, premišljevanje in sklepno sveto mašo je vodil dekan Teološke fakultete v Ljubljani, lazarist prof. dr. Robert Petkovšek CM.

Duhovno izhodišče razmišljanj so bile besede vzete iz pisma Filipljanom: »Vse premorem v njem, ki mi daje moč« (Flp 4, 13). Voditelj je izhajal iz popačene podobe, ki jo zaradi znanih dogodkov v zadnjem času imajo o Cerkvi in duhovnikih mnogi ljudje in mediji. Da bi te, pogosto zgrešene, stereotipe duhovniki in drugi pastoralni delavci lažje razblinili, moramo še bolj globoko zajemati iz duhovnih vrelcev: Božje besede, zakramentov, evharistije, molitve … Vedno znova se moramo vračati h Kristusu. Samo na ta način bomo lahko še bolj prepričljivi v oznanjevanju. Leto 1968 je močno zaznamovalo dogajanje v Evropi in svetu: študentski nemiri s sloganom »dovoljeno je vse«, so sprožili val domišljije, užitkov in nekontroliranih človekovih dejanj. V ospredje je zopet močneje stopil posameznik, ki mora biti »nedotakljiv«. V drugi plan pa žal stopi pojem odgovornosti.

Voditelj se je v nagovorih pomudil tudi ob pojmu institucija – ustanova. Cerkev je tudi ena izmed ustanov, njena najbolj izvorna oblika pa je evharistija. Za kulturo je značilno, da je človek bitje odnosov. Le te moramo v cerkvenem okolju še posebej pozorno gojiti in razvijati. Kot duhovnik sem poklican, da svojega duha hranim in negujem. Tudi za pastoralne načrte si moramo razvijati neke cilje in vizije, sicer lahko precej načrtov ostane razvodenelih. Po premišljevalnih je bil čas namenjen tudi za zakrament sv. spovedi. Opoldan  so se duhovniki s škofom, ki je vodil somaševanje, zbrali še k sveti maši v šmihelski župnijski cerkvi, kjer je imel voditelj duhovne obnove dr. Petkovšek med mašo še sklepni nagovor.

Po maši so se udeleženci duhovne obnove zbrali k skupnemu bratskemu obedu v bližnjem gostišču.

I.L.