Dekanije v novomeški škofiji

DEKANIJA ČRNOMELJ

dekan: Anton Gnidovec
Vinica 1, 8344 Vinica pri Črnomlju
tel.: 07/306 40 14
e-naslov: anton.gnidovec@rkc.si
prodekan: Primož Bertalanič

DEKANIJA KOČEVJE

dekan: Jože Milčinovič
Kočevska Reka 57, 1338 Kočevska Reka
tel.: 07/304 39 05
e-naslov: zu.kocevska.reka@rkc.si
prodekan: Damjan Štih

DEKANIJA LESKOVEC

dekan: Anton Trpin
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
tel.: 07/338 00 15
e-naslov: zupnija.sentjernej@rkc.si               
prodekan: Ludvik Žagar

DEKANIJA NOVO MESTO

dekan: dr. Silvester Fabijan
Kapiteljska ul. 4, 8000 Novo mesto
tel.: 07/38 44 413
e-naslov: silvester.fabijan@rkc.si
prodekan: p. Krizostom Komar OFM

DEKANIJA TREBNJE

dekan: Klavdio Peterca
Žalostna gora 2, 8230 Mokronog
tel.: 07/349 94 30
e-naslov: klavdio.peterca@rkc.si
prodekan: Jože Pibernik

DEKANIJA ŽUŽEMBERK

dekan: Franc Vidmar
Zafara 20, 8360 Žužemberk
tel.: 07/308 71 95
e-naslov: franc.vidmar@rkc.si
prodekan: Uroš Švarc

 

Župnije v novomeški škofiji

ADLEŠIČI

tel.: 07/307 00 15
Adlešiči 14
8341 Adlešiči
žpk Vinko Guna
GSM 031/697 171

AJDOVEC

tel.: 07/388 85 40
tel.: 07/388 85 41
Dolnji Ajdovec 12/a
8361 Dvor pri Žužemberku
žpk Janez Zaletel
GSM 051/231 802

AMBRUS

tel.: 01/780 10 90
Ambrus 41
1303 Zagradec
žpk Uroš Švarc
GSM 041/523 657
uros.svarc@rkc.si

BANJA LOKA

Banja Loka
1336 Kostel
Oskrbovana iz Kočevske Reke

tel.: 01/894 01 62

BELA CERKEV

tel.: 07/307 30 77
Bela Cerkev 12
8220 Šmarješke Toplice
žpk Jože Nemanič

BOŠTANJ

tel.: 07/814 97 10
Boštanj 16
8294 Boštanj
žpk Alfons Žibert
GSM 031/665 483
fonzi.zibert@rkc.si

BRUSNICE

tel.: 07/334 64 10
Velike Brusnice 8
8321 Brusnice
žpk Alojzij Brce
GSM 041/827 813

BUČKA

tel.: 07/309 12 31
Bučka 24
8276 Bučka
Oskrbovana iz Škocjana

tel.: 07/307 70 07

CERKLJE OB KRKI

tel.: 07/496 91 75
Cerklje ob Krki 54
8263 Cerklje ob Krki
žpk mag. Janez Žakelj
janez.z@tiscali.it

jnzzklj7@gmail.com
GSM 041/321 019

ČATEŽ OB SAVI 

tel.: 07/496 47 03
Rimska 12
8251 Čatež ob Savi
žpk Jože Pacek
GSM 040 204 932
joze.pacek@siol.net

ČATEŽ – ZAPLAZ

tel.: 07/348 90 14
Čatež 17
8212 Velika Loka
žpk Vicente Marcos Japelj
GSM 031/326 403
marko.japelj@rkc.si

Romarsko središče na Zaplazu

tel.: 07/388 52 52
Čatež 32
8212 Velika Loka

ČRMOŠNJICE

Črmošnjice
8333 Semič
Oskrbovana iz Semiča 

tel.: 07/306 72 47

ČRNOMELJ

tel.: 07/305 18 24
Mirana Jarca 5
8340 Črnomelj
zupnija.crnomelj@rkc.si
žpk Gregor Kunej
gregor.kunej@rkc.si
kpl Boštjan Gorišek
GSM 040/504 145
bostjan.gorisek@rkc.si

DOBRNIČ

tel.: 07/346 50 83
Dobrnič 7
8211 Dobrnič
žpk Miloš Košir
GSM 041/693 443
milos.kosir@rkc.si

Rojstna hiša Friderika I. Baraga

DOLE PRI LITIJI

tel.: 07/304 70 73
Dole pri Litiji 9
1273 Dole pri Litiji
http://zupnija-dole.rkc.si/
Oskrbovana z Mirne in
duhovni pomočnik Stanislav Škufca (žpk Gabrovka)

DRAGATUŠ

tel.: 07/305 73 02
Dragatuš 12
p. p. 14
8343 Dragatuš
zupnija.dragatus@rkc.si
Oskrbovana iz Črnomlja
tel.: 07/305 18 24

FARA PRI KOČEVJU

tel.: 01/894 22 39
Fara 5
1336 Kostel
žpk Andrej Pažur
GSM 040/636 047
andrej.pazur@rkc.si
 

HINJE

tel.: 07/304 39 05
Hinje 1
8362 Hinje
žpk Ciril Murn
GSM 041/984 094
ciril.murn@rkc.si

KOČEVJE

tel.: 01/895 07 10
faks 01/895 07 15
Trg sv. Jerneja 3
p. p. 29
1330 Kočevje
žpk Damjan Štih
GSM 041/796 241
damjan.stih@rkc.si
damjan.stih@skavt.net
dhp Anton Ferlic

KOČEVSKA REKA

tel.: 01/894 01 62
Kočevska Reka 57
1338 Kočevska Reka
zu.kocevska.reka@rkc.si
žpk Jože Milčinovič
GSM 041/941 619

KOSTANJEVICA NA KRKI

tel.: 07/498 70 26
Oražnova 25
8311 Kostanjevica na Krki
žpk Jože Miklavčič
GSM 040/351 890
joze.miklavcic@rkc.si

KRKA

tel.: 01/780 60 32
Krka 45
1301 Krka
župr. Dejan Pavlin
GSM 040/567 323
zupnija.krka@rkc.si

KRŠKO

tel.: 07/492 28 70
Pod Goro 6
8270 Krško
zupnija.krsko@siol.net

žpk prelat Alfonz Grojzdek
alfonz.grojzdek@rkc.si

GSM 040/719 337

LESKOVEC PRI KRŠKEM

tel.: 07/492 71 30
Grebenčeva 1
8273 Leskovec pri Krškem
zu.leskovec@rkc.si

http://www.zupnija-leskovec.si

žpk Ludvik Žagar
GSM 041/912 858
ludvik.zagar@rkc.si

METLIKA

tel.: 07/305 83 31
Mestni trg 14
8330 Metlika
žpk Primož Bertalanič
GSM 031/501 173
primoz.bertalanic@rkc.si
kpl Branko Jurejevčič
GSM 031 426 928
branko.jurejevcic@rkc.si

MIRNA

tel.: 07/304 70 73
tel.: 0599/37 259
Pot na Laze 4
8233 Mirna
zupnija.mirna@siol.net
http://zupnija-mirna.rkc.si
žpk Robert Hladnik
GSM 041/751 513
robi.hladnik@rkc.si
 

MIRNA PEČ

tel.: 07/307 87 33
Rožna 10
8216 Mirna Peč
zu.mirna.pec@rkc.si

žpk Janez Rihtaršič
janez.rihtarsic@rkc.si

MOKRONOG

tel.: 07/349 94 30
Žalostna gora 2
8230 Mokronog
zu.mokronog@rkc.si

http://zupnija-mokronog.si

žpk Klavdio Peterca
klavdio.peterca@rkc.si

MOZELJ

Mozelj 4
1334 Mozelj
Oskrbovana iz Kočevja

tel.: 01/895 07 10

NOVO MESTO

NOVO MESTO - STOLNA ŽUPNIJA

tel.: 07/384 44 13
faks 07/384 44 15
Kapiteljska 4
p. p. 117
8001 Novo mesto
http://zupnija-stolna-nm.rkc.si/
zupnija.nm-kapitelj@rkc.si

žpk dr. Silvester Fabijan
GSM 041/732 139
silvester.fabijan@rkc.si

kanonik penitenciarij: msgr. France Dular
(stanuje Kapiteljska ul. 2)
GSM 041/623 446
france.dular@rkc.si

NOVO MESTO - SV. JANEZ

tel.: 07/302 48 33
Dolenje Kamence 28
8000 Novo mesto
zupnija.nm.svjanez@rkc.si

žpk Miroslav Virant 
GSM 041/405 169
miro.virant@rkc.si

NOVO MESTO - SV. LENART

tel.: 07/338 14 70
faks 07/338 14 79
Frančiškanski trg 1
8000 Novo mesto
http://www.nm-kloster.si/

novo.mesto@ofm.si

žpk p. Krizostom Komar OFM
GSM 041/347 069
kpl in gvardian p. Tomaž Hočevar OFM
kpl p. Peter Vrabec OFM
kpl, bolnišnica: p. Marko Novak OFM
GSM 041/742 721

NOVO MESTO - ŠMIHEL

tel.: 07/332 31 22
Smrečnikova 58
8000 Novo mesto
www.zupnija-nm-smihel.si
zupnija.nm-smihel@rkc.si

žpk Igor Stepan
igor.stepan@rkc.si

dhp Janez Demšar 
GSM 041/673 955

OSILNICA

tel.: 01/894 16 30
1337 Osilnica 21
Oskrbovana iz Fare pri Kočevju

tel.: 01/894 22 39

PODGRAD

tel.: 07/308 96 96
Podgrad 4
8000 Novo mesto
žpk Jože Šuštarič

 

 

PODZEMELJ

tel.: 07/306 91 74
Podzemelj 9
8332 Gradac v Beli Krajini
žpk Peter Miroslavič
GSM 041/612 150
peter.miroslavic@rkc.si

POLJANE – DOLENJSKE TOPLICE

Kočevske Poljane 18
8350 Dolenjske Toplice
Oskrbovana iz Toplic
tel.:  07/306 50 30

PREČNA

tel.: 07/334 85 00
faks 07/334 85 01
Prečna 10
8000 Novo mesto
žpk Jože Mrvar
GSM 041/884 958

PRELOKA

Preloka 25
8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Adlešičev
tel.:  07/307 00 15

RADOVICA

tel.: 07/305 00 26
Radovica 9
8330 Metlika
http://radovica.weebly.com/
Oskrbovana iz Metlike
tel.: 07/305 83 31

RAKA

tel.: 07/497 53 03
Raka 43
8274 Raka
zupnijski.urad.raka@siol.net

žpk Franc Levičar
GSM 041/268 082
franc.levicar@siol.net

SELA PRI ŠUMBERKU

Sela pri Šumberku 12
8360 Žužemberk
v župniji biva dhp Florijan Božnar
GSM 031/327 342
florjan.boznar@gmail.com

SEMIČ

tel.: 07/306 72 47
Štefanov trg 2
8333 Semič
zupnija.semic@rkc.si

žpk Luka Zidanšek 
GSM 041/803 531
luka.zidansek@rkc.si

SINJI VRH

Sinji Vrh 19
8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Vinice

tel.: 07/306 40 14

SOTESKA

tel.: 07/306 57 88
Soteska 18
8351 Straža pri Novem mestu
Oskrbovana iz Toplic

tel.: 07/306 50 30

STARA CERKEV

tel.: 01/895 17 38
Stara Cerkev 18
1332 Stara Cerkev
žpk Mitja Bulič 
GSM 031/754 440
mitja.bulic@rkc.si

STARI TRG OB KOLPI

tel.: 07/305 51 07
Stari trg ob Kolpi 2
8342 Stari trg ob Kolpi
žpk Jože Pavlakovič
GSM 031/563 517
joze.pavlakovic@jozef-starotrski.net

STOPIČE

tel.: 07/308 92 75
Stopiče 28
8322 Stopiče
žpk Tadej Kersnič
GSM 031/810 351
tadej.kersnic@rkc.si

STUDENEC

tel.: 07/818 91 94
Studenec 52
8293 Studenec
žpk Anton Bobič
GSM 031/262 863

SUHOR

tel.: 07/305 00 26
Bereča vas 9 a
8331 Suhor
http://zupnija-suhor.weebly.com/
Oskrbovana iz Metlike
tel.: 07/305 83 31

SV. DUH – VELIKI TRN

tel/faks 07/818 93 73
Veliki Trn 2
8270 Krško
žpk Marko Burger
GSM 031/828 321

SV. KRIŽ – GABROVKA

tel.: 01/897 10 43
Gabrovka 27
1274 Gabrovka
žpk Stanislav Škufca ml.
GSM 051/360 819

SV. KRIŽ – PODBOČJE

tel.: 07/497 82 27
Podbočje 69
8312 Podbočje
sv.kriz@siol.net

žpk msgr. France Novak
GSM 031/239 104

ŠENTJANŽ

tel.: 07/818 48 99
Šentjanž 21
8297 Šentjanž
žpk Janez Cevec
GSM 031/651 096
janez.cevec@rkc.si

ŠENTJERNEJ

tel.: 07/338 00 15
tel.: 07/338 00 16
Trubarjeva 1
8310 Šentjernej
zupnija.sentjernej@rkc.si

žpk msgr. Anton Trpin
GSM 041/857 484
kpl Roman Ivanetič
GSM 040/451 285
roman.ivanetic@rkc.si
dhp Franjo Simončič
tel.: 07/ 307 20 55
GSM 031/626 863
franjo.simoncic@gmail.com

ŠENTLOVRENC

tel.: 07/304 84 35
Šentlovrenc 16
8212 Velika Loka
žpk Jože Erjavec
GSM 041/709 047
joze.erjavec@rkc.si

ŠENTRUPERT

tel.: 07/304 00 38
Šentrupert 20
8232 Šentrupert
sdb.sentrupert@salve.si

žpk Jakob Trček SDB
GSM 031/659 841

ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU

tel.: 07/307 70 07
Škocjan pri Novem mestu 30
8275 Škocjan pri Novem mestu
zupnija.skocjan@rkc.si
žpk Anton Dular
GSM 041/402 930

ŠMARJETA

tel.: 07/384 30 45
Šmarjeta 44
8220 Šmarješke Toplice
žpk Andrej Golčnik
GSM 031/731 677
andrej.golcnik@rkc.si
 

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

Šmihel pri Žužemberku 29
8360 Žužemberk
Oskrbovan iz Ambrusa

tel.: 01/780 10 90

ŠT. PETER – OTOČEC 

tel.: 07/307 54 02
Šentpeter 4
8222 Otočec ob Krki
http://sentpeter-otocec.rkc.si/
žpk Jože Rački
GSM 031/289 500
V župniji deluje katoliški Petrov vrtec.

TOPLICE

tel.: 07/306 50 30
Zdraviliški trg 6
8350 Dolenjske Toplice
žpk Dušan Kožuh
GSM 041/734 213
dusan.kozuh@rkc.si

kpl Matej Gnidovec
GSM 031/482 212
matej.gnidovec@rkc.si

TREBELNO

tel.: 07/349 96 80
Trebelno 9
8231 Trebelno
žpk Jernej Nemanič

TREBNJE

tel.: 07/304 40 01
Baragov trg 7
8210 Trebnje
zupnija.trebnje@rkc.si

žpk Jože Pibernik
GSM 041/816 822
joze.pibernik@rkc.si

dhp Slavko Kimovec
GSM 041/601 326

TRŽIŠČE

tel.: 07/818 05 03
Tržišče 19
8295 Tržišče
žpk Jože Kohek 
GSM 031/786 438
jozef.kohek@rkc.si

Rojstna župnija bl. Alojzija Grozdeta

VAVTA VAS

tel.: 07/308 31 74
GSM: 051/334 895
Vavta vas 48
8351 Straža pri Novem mestu
zupnija.vavta.vas@rkc.si
http://www.vavta-vas.si/
žpk mag. Tomaž Maras
tomaz.maras@gmail.com

VELIKA DOLINA

tel.: 07/495 75 90
Velika Dolina 4
8261 Jesenice na Dolenjskem
žpk Janez Zdešar ml.
GSM 040/221 077
janez.zdesar@rkc.si
 

VELIKI GABER

tel.: 07/346 91 50
Veliki Gaber 48
8213 Veliki Gaber
zupnija.veliki.gaber@rkc.si
žpk Janez Jeromen
GSM 041/661 821

VINICA

tel.: 07/306 40 14
Vinica pri Črnomlju 1
8344 Vinica pri Črnomlju
žpk Anton Gnidovec
GSM 041/566 500
anton.gnidovec@rkc.si

dhp Jože Rus
GSM 040/551 012

ZAGRADEC

tel.: 01/788 60 07
Zagradec 18
1303 Zagradec
kpl Sašo Kovač 
GSM 031/468 151
saso.kovac@rkc.si
 

ŽUŽEMBERK

tel.: 07/308 71 95
Zafara 20
8360 Žužemberk
žpk Franc Vidmar
GSM 041/274 451
franc.vidmar@rkc.si


Grkokatoliki

METLIKA

tel.: 07/305 95 80
Grkokatoliški župnijski urad Metlika
Ul. XV. brigade 25
8330 Metlika
žpk o. Mihajlo J. Hardi
GSM 031/773 156

DRAGE

Grkokatoliški župnijski urad Drage
Drage 8
8330 Metlika
Upravlja grkokatoliški župnik iz Metlike.

Iz življenja župnij

Pevska revija dekanije Črnomelj

V nedeljo, 7. aprila, popoldne se je s Suhorja v Beli krajini razlegalo ubrano petje Bogu v čast in ljudem v veselje, saj je tam potekala že 40. dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov. Letošnjo revijo so posebej zaznamovale tri osebnosti: p. Angelik Hribar (170-letnica rojstva), Gregor Rihar (150-letnica smrti) in Blaž Potočnik (140-letnica smrti). Vsak zbor je samostojno izvedel dve skladbi, od katerih je ... beri dalje.

V nedeljo, 7. aprila, popoldne se je s Suhorja v Beli krajini razlegalo ubrano petje Bogu v čast in ljudem v veselje, saj je tam potekala že 40. dekanijska revija cerkvenih pevskih zborov. Letošnjo revijo so posebej ... beri dalje.

70 let požiga Ajdovca in izročitev Grozdetovih relikvij

V nedeljo, 16. decembra, smo se na Ajdovcu spomnili 70. obletnice težkega dogodka iz druge svetovne vojne ... beri dalje.

V nedeljo, 16. decembra, smo se na Ajdovcu ... beri dalje.

Z izdelovanjem venčkov stopili v adventni čas

Advent pomeni prihod, to je prihod novega življenja, ki ga v krščanstvu prinaša Jezus. Prihod ... beri dalje.

Advent pomeni prihod, to je prihod novega življenja ... beri dalje.

Z roko v roki za Petrov vrtec

V nedeljo, 18. novembra 2012, je v kulturnem domu na Otočcu potekala prireditev Z roko v roki ... beri dalje.

V nedeljo, 18. novembra 2012, je v kulturnem ... beri dalje.

Blagoslov prenovljene cerkve sv. Martina v Zalogu

Na Martinovo  nedeljo, 11. novembra, dopoldne je bilo v vasi Zalog praznično in slovesno. V prenovljeni cerkvi ... beri dalje.

Na Martinovo  nedeljo, 11. novembra, dopoldne je bilo ... beri dalje.

Blagoslov župnišča na Raki

Na zahvalno nedeljo, 4. novembra 2012, dopoldne je novomeški škof msgr. Andrej Glavan blagoslovil obnovljeno zunanjost ... beri dalje.

Na zahvalno nedeljo, 4. novembra 2012, dopoldne je ... beri dalje.

150 let tradicije in svežina misijonov

Praznovanje 150 letnice župnije Mirna, smo začeli sredi septembra. Vsako nedeljo do 21. oktobra so k nam ... beri dalje. Praznovanje 150 letnice župnije Mirna, smo začeli sredi ... beri dalje.

Revija otroških pevskih zborov v Zagradcu

V cerkvi Marije Brezmadežne v Zagradcu je v nedeljo, 21. oktobra, potekala revija otroških pevskih zborov ... beri dalje.

V cerkvi Marije Brezmadežne v Zagradcu je v ... beri dalje.

150 let župnije in začetek Leta vere

Potek tridnevne duhovne obnove v jubilejnem letu župnije Vavta vas, ki je praznuje 150 let svoje ustanovitve ... beri dalje.

Potek tridnevne duhovne obnove v jubilejnem letu župnije ... beri dalje.

Svetopisemski maraton v Škocjanu

»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt ... beri dalje.

»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak ... beri dalje.

Blagoslov podružnice Svete Trojice na Moravi

V nedeljo, 16. septembra 2012, je škof Glavan na Moravi na Kočevskem blagoslovil novo cerkev Svete Trojice ... beri dalje.

V nedeljo, 16. septembra 2012, je škof Glavan ... beri dalje.

Blagoslov Leničevega obeležja

V nedeljo, 9. septembra 2012, je škof Andrej Glavan v Župeči vasi blagoslovil obeležje v spomin slavnega ... beri dalje.

V nedeljo, 9. septembra 2012, je škof Andrej ... beri dalje.

Vseslovensko pritrkovalsko srečanje

V nedeljo, 9. septembra, je bilo v župniji Mirna Peč vseslovensko pritrkovalsko srečanje, ki ga je organiziral ... beri dalje.

V nedeljo, 9. septembra, je bilo v župniji ... beri dalje.

Jernejevo na Žalostni gori

Jernejev romarski shod imamo na Žalostni gori nad Mokrongom vedno na predzadnjo nedeljo v avgustu. Tako bo ... beri dalje.

Jernejev romarski shod imamo na Žalostni gori nad ... beri dalje.

Opozorilo o tatvinah in vlomih

V zadnjem času vse pogosteje slišimo za vlome v župnišča in cerkve ter kraje bakra ... beri dalje.

V zadnjem času vse pogosteje slišimo za ... beri dalje.

Srečanje ŽPS in sodelavcev na Zaplazu

V nedeljo, 6. maja 2012, so se v romarskem središču na Zaplazu zbrali člani ŽPS in ... beri dalje. V nedeljo, 6. maja 2012, so se v ... beri dalje.

Pevska revija dekanije Novo mesto

V nedeljo, 22. aprila 2012, je v župniji Mirna Peč potekala Revija cerkvenih pevskih zborov dekanije Novo ... beri dalje.

V nedeljo, 22. aprila 2012, je v župniji ... beri dalje.

Blagoslov doma TAV

V soboto, 14. aprila 2012, je škof Andrej Glavan v Starem trgu ob Kolpi blagoslovil dom TAV ... beri dalje. V soboto, 14. aprila 2012, je škof Andrej ... beri dalje.

Sprejem Grozdetovih relikvij na Mirni

Na dan, ko so otroci našli izmučeno telo bl. Alojzija ob Vejeršci pod mirnskim gradom ... beri dalje.

Na dan, ko so otroci našli izmučeno ... beri dalje.