V pripravah na novomašno slavje letošnjega domačega novomašnika Branka Jurejevčiča so se v Župniji Podzemelj v Beli Krajini odločili, da pripravijo nekaj novih bronastih zvonov za župnijsko cerkev, nekatere dosedanje farne zvonove pa so očistili in jih bodo v novi kombinaciji razvrstili k podružnični cerkvi Žalostne Matere Božje v Kloštru. Tako je škof Andrej Glavan v nedeljo, 10. junija 2018, blagoslovil in posvetil skupaj šest starih in novih zvonov. Za župnijo je bila to velika naložba, hkrati pa upajo, da bodo novi zvonovi spodbudili tudi nove generacije pritrkovalcev, da se navdušijo za glasbo tega največjega inštrumenta in bodo zvonovi tako v prihodnje lepšali župnijske slovesnosti in klicali ljudi k molitvi. Po blagoslovu so zvonove dvignili v zvonik, v cerkvi pa se je nadaljevala sv. maša, ob koncu katere so zvonovi že prvič zaigrali slovesno pritrkovalsko melodijo.

Fotografije M. B.-J., spletna stran www.dolenjskilist.si