Škof Andrej Glavan je v prvih pomladnih dneh sklenil letošnje obiske, ki jih vsako leto opravi po domovih starejših občanov na področju novomeške škofije. Tudi v letošnjem letu je uspel obiskati večino od skupaj 10 domov in enot domov starejših. Redno je pri takem srečanju najprej sv. maša, ponekod nato obišče oskrbovance tudi po nekaterih sobah. Pozdravi pa se tudi z vodstvom doma in zaposlenih, da jim tako izkaže priznanje, zahvalo in tudi prijateljski stik, ki ga Cerkev goji do te skupine naših ranljivih bratov in sester. Domači duhovniki namreč redno skrbijo za duhovno oskrbo oskrbovancem bodisi z rednimi mašami v domovih, bodisi z obiski po sobah in delitvijo sv. zakramentov (spoved, obhajilo, maziljenje) za prve petke in ob izrednih priložnostih. Direktorji/-ice domov izražajo hvaležnost za tovrstno prisotnost in delo domačih duhovnikov, ki oskrbovancem zelo veliko pomeni. Za namen boljše in bolj usklajene koordinacije duhovne oskrbe v domovih starejših bo zato s strani Škofije Novo mesto pripravljeno tudi srečanje direktorjev/-ic v jeseni 2019, na katerem bo priložnost za predstavitev dobrih praks in utrditev sodelovanja v korist oskrbovancev.

Na fotografijah je zbranih nekaj vtisov iz nekaterih škofovih obiskov v DSO.