Škofijska gospodarska uprava

tajništvo: Vanja Slak, (Tina Kren), Francka Kosmač
tel.:   07/38 44 407
faks: 07/38 44 418
e-naslov: ekonom.novo.mesto@rkc.si

ekonom: prelat dr. Janez Gril
GSM: 041/634 667
e-naslov: janez.gril@rkc.si

Davčna številka Škofije Novo mesto:
- 88689794, ni zavezanec za DDV

Transakcijska računa:
- Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
TRR NLB: 02970-0255896447
Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto

- A banka Vipava d.d., glavna podružnica Novo mesto
A Banka: 05100-8012202592
Rozmanova 40, 8000 Novo mesto

Za nakazila iz tujine:
Nova ljubljanska banka d. d., Ljubljana
Seidlova 3, 8000 Novo mesto
NLB: (IBAN): SI 56 0297 0025 5896 447
SWIFT Code: LJBASI2X

 

Obnova gozdne ceste
Rdeča hiša-Bosanska bajta-Raj

V letu 2017 je Škofija Novo mesto s pomočjo sofinanciranja Evropske Unije in Republike Slovenije (PRP 2014-2020-Ukrep M04.3)  izvedli rekonstrukcijo gozdne ceste Rdeča hiša-Bosanska bajta-Raj št. 083204 v dolžini 2 km. Cesto smo na dolžini dveh kilometrov razširili, utrdili, nasuli z gramozom, uredili sistem odvodnjavanja (8 prepustov z vtočnimi in iztočnimi glavami), uredili obračališče, deponije za posekan les in priključke vlak na cesto.

Učinki naložbe:

Gozdna cesta Rdeča hiša – Bosanska bajta – Raj je bila narejena za potrebe izvoza lesa s solo kamionom, vendar ni več ustrezala današnjim tehnologijam izvoza lesa. Cesto je bilo potrebno razširiti od 0,5 do 1 m. Z rekonstrukcijo je omogočen izvoz lesa s polprikolico in vlačilcem. Zaradi razširitve gozdne ceste oziroma rekonstrukcije se bodo zmanjšali spravilni stroški prevoza lesa za 2 €/m3.

Povezavi na spletno stran:

Objavljeno do apr. 2022

 

Beneficij d.o.o.

Škofija Novo mesto je za potrebe upravljanja z njenim pridobitnim premoženjem ustanovila gospodarsko družbo Beneficij d.o.o. Njena glavna naloga je upravljanje z gozdovi in lesom, ki jih je novomeška škofija prejela po razdelitvi premoženja z ljubljansko nadškofijo. Nepremičnine so škofije zgodovinsko gledano običajno prejele ob njihovi ustanovitvi od ustanoviteljev kot materialno osnovo za delovanje. Od sprotnega gospodarjenja je odvisno pozitivno ali negativno poslovanje škofije.

Direktor družbe Beneficij d.o.o. je škofijski ekonom dr. Janez Gril.

Za kontakt se obrnite na zgornje naslove škofijske gospodarske uprave, kjer vas bodo usmerili na odgovorne osebe.