Bliža se obletnica moje odpovedi službi ordinarija v naši škofiji. Ob obisku novega apostolskega nuncija v novomeški škofiji smo govorili tudi o pričakovanju imenovanja novega škofa. Vse duhovnike in vernike vabim, da molimo za pravo izbiro novega škofa, ki bo s potrebnimi darovi uspešen in moder pastir in oznanjevalec v močno spremenjenih časih, med vernimi ljudmi in tistimi, ki mislijo, da Boga ne potrebujejo. Škof naj bi bil tudi razumevajoč brat in prijatelj duhovnikom v vseh preizkušnjah, ki jih prinaša sekularizirani svet. Prošnjo za dobro izbiro novega škofa lahko vključite tudi med prošnje za vse potrebe pri bogoslužju.

Hkrati vas vabim, da pogosto molite naslednjo molitev:

 

O Bog, večni pastir,
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.

Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti
Cerkvi v novomeški škofiji
pastirja po svojem srcu,
ki bo zvesto hodil za Teboj,
zaradi svetosti Tebi ugajal,
za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

 

S to prošnjo za molitev vas lepo pozdravljam.

msgr. Andrej Glavan
novomeški škof