Zadnjo sredo v avgustu, letos 29. 8., so se duhovniki novomeške škofije, kot je že običaj, zbrali na duhovno družabnem srečanju pred začetkom novega pastoralnega leta. Tokat je bilo srečanje v župniji Studenec, ki spada v Dekanijo Leskovec. Vse navzoče je pozdravil domači župnik Anton Bobič in na kratko predstavil župnijo. V župnijski cerkvi je potem sledil najprej bogoslužno-molitveni del, ki ga je vodil škof Andrej Glavan. V meditaciji je spregovoril o bližnji sinodi mladih, ki bo oktobra v Rimu in o izzivih mladinske pastorale, ter kako mlade nagovoriti, da bodo v Cerkvi znali ponovno odkriti svoj življenjski prostor. Sledile so še litanije Jezusovega imena in blagoslov z Najsvetejšim.

Po molitvenem delu so duhovniki s škofom na tamkajšnjem pokopališču obiskali grob matere bl. Alojzija Grozdeta, v katerem je pokopana tudi njegova teta in dobrotnica Ivanka Grozde. Župnija Studenec je močno povezana z življenjem bl. Alojzija Grozdeta, saj je tukaj prejel zakrament birme ter hodil v šolo iz Zgornjih Impolj.

Po okrepčilu so se duhovniki odpeljali do Zgornjih Impolj, kjer so si skupaj ogledali obnovljeno »Kovačevo hišo«, v kateri je Grozdetova spominska soba ter etnografska soba. Pot so potem nadaljevali do Zgornjih Vodal, kjer so si ogledali hišo še s spominsko ploščo - ki spominja na kraj, kjer je bil 27. maja 1923 rojen bl. Alojzij Grozde. Srečanje se je zaključilo z bratskim kosilom v gostišču Deu na Malkovcu pri Mokronogu.