Z večerno mašo velikega četrtka Cerkev smo tudi v novomeškis stolnici začeli praznovanje velikonočnega tridnevja. Ta slovesna maša je spomin zadnje večerje, pri kateri je Jezus postavil zakramenta evharistije in mašniškega posvečenja.

Jezus je dejal, da ni prišel, da bi mu stregli, ampak, da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Te besede so se v polnosti uresničile z njegovo daritvijo na križu. Že pri zadnji večerji pa je z umivanjem nog učencem pokazal svojo popolno pripravljenost, da služi vsemu človeštvu. V spomin na Jezusovo "šokantno" dejanje, ko je učencem umil noge, je škof Glavan med mašo umil noge dvanajstim možem, sodelavcem iz župnij novomeške dekanije. Ta obred je zunanje znamenje ponižnosti, služenja, odpuščanja in ljubezni, katere nas uči Jezus.

Ob koncu obredov velikega četrtka pa smo Najsvetejše prenesli v stransko kapelo, ki predstavlja vrt Getsemani in ječo, kjer je bil to noč Jezus vklenjen.