ZAPLAZ

Grozdetov molitveni shod bo v nedeljo, 2. decembra.

Sveto mašo ob 15. uri bo daroval spiritual Semenišča v Ljubljani, mag. Vlado Bizjak.

Po maši bodo litanije in molitev za kanonizacijo.

Vabljeni!