V Katoliški Cerkvi smo 21. oktobra 2018 obhajali 92. svetovni misijonski dan – mi­sijonsko nedeljo. Skupno slovensko praznovanje misijonske nedelje je bilo letos v novomeški škofi­ji, v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Že pred mašo smo se ob molitvi misijonskega rožnega venca spominjali vsake zemeljske celine, v molitveni uri pa posebej premišljevali ob blagrih in mislih božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga. Ob 16.00 je somaševanje vodil novome­ški škof msgr. Andrej Glavan. Slovesnost je povzdignilo veliko število navzočih duhovnikov. Škof Glavan se je v nagovoru ustavil ob liku velike misijonarke 20. stoletja sv. Matere Terezije in zbranim položil na srce, da je naloga vsakega misijonarja, kot tudi vsakega kristjana služenje po Jezusovem vzoru in iz njegove moči, kar je Mati Terezija s svojimi sestrami odlično živela. Po maši je bilo napovedano pričevanje misijonarja Toneta Kerina, ki pa smo se ga namesto tega spomnili v molitvi, saj se slovesnosti zaradi zdravstvenega posega ni mogel udeležiti. O misijonu v Ruandi je nato spregovorila s. Anka Burger, ki že več kot 30 let deluje v tej deželi. Slovesnost smo zaključili v hvaležnosti za misijonarje in misijonsko poslanstvo in se kljub mrazu še zadržali pred cerkvijo v klepetu ob dobrotah trebanjskih gospodinj.

Celoten nagovor škofa Glavana

Misijonsko leto 2018

Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še po­sebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili po­svečeni misijonskemu geniju Frideriku Baragu, katerega 150. obletnice smrti se letos spominjamo. Baraga smo se spominjali tudi v sklopu praznovanj svetniških kandidatov. Letos obhajamo tudi 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te ču­dovite misijonske karizme za otroke. Mineva pa letos tudi 50 let od prihoda prvih slovenskih mi­sijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju, ki se je tudi po njihovi zaslugi lepo razvila. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijo­narja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izre­dni misijonski mesec oktober 2019.


Svetovna prostovoljna nabirka

Na misijonsko nedeljo slovenski katoličani, kakor prvi kristjani, poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo ozna­njevanje evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni nav­zoča ali še ni samostojna. Zato na misijonsko nedeljo po vseh slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključu­je tudi človeški in kulturni razvoj številnih ljud­stev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem! in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo mi­sijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslan­stvo uresničimo.

Misijonsko središče Slovenije