V nedeljo, 23. sept. 2018, smo v Trebnjem praznovanje tradicionalno Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije. Ob 150-letnici smrti škofa in misijonarja Friderika Ireneja Baraga je bilo letošnje praznovanje posvečeno njegovemu liku in delu. V ta namen smo si navzoči sprva ogledali bogat in poučen dokumentarni film o škofu Baragu, ki so ga pripravili v Ameriki v škofiji Marquette, kjer je bil Baraga prvi škof in tam tudi uradno vodijo postopek za njegovo beatifikacijo. V filmu so bili predstavljeni različni čudeži na priprošnjo škofa Baraga in predstavljen postopek, saj je ravno čudež, ki ga prizna posebna stroga medicinska komisija pri Svetem Sedežu, sedaj odločilni moment, za razglasitev Baraga za blaženega.

V cerkvi se je po ogledu filma nadaljevala molitev rožnega venca z vstavki besedil za premišljevanje o svetosti in o škofu Baragu.

Ob 16.00 je bilo somaševanje, ki ga je vodil novomeški škof Andrej Glavan. Poleg njega so maševali še ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, stiški opat Janez Novak in okoli 40 duhovnikov. Škof Glavan je v nagovoru spregovoril o častitljivem božjem služabniku Frideriku Baragu in o njegovem mladostnem oblikovanju ob svetniški materi in na Dunaju ob svetem Klemenu Dvoržaku, ob katerih se je vzgajal za svetost v služenju najbolj ubogim. To je tudi kasneje v življenju živel v skromnosti in služenju zapostavljenim indijanskim plemenom.

Ob koncu maše so trenutno stanje postopkov za razglasitev blaženih predstavili še postulatorji drugih svetniških postopkov v ljubljanski metropoliji, ki smo se jih ta dan spominjali. Tako smo slišali, kako napreduje zbiranje gradiva, zaslišanje prič, prevajanje dokumentov in priporočanje h kandidatom: škofu Frideriku I. Baragu, ljubljanskemu nadškofu Antonu Vovku, skopskemu škofu Janezu Frančišku Gnidovcu, misijonarju na Kitajskem in v Vietnamu salezijancu Andreju Majcnu in teološkemu profesorju v Ljubljani duhovniku Antonu Strletu.

Bogato nedeljo smo sklenili z druženjem in skromno pogostitvijo pred župnijsko cerkvijo v Trebnjem.

Stran o božjem služabniku Frideriku I. Baragu