Bralci Božje besede

Občestvo Cerkve se zida in raste s poslušanjem Božje besede. V zboru vernih, ki obhajajo bogoslužje, se Božja beseda širi in proslavlja, s pričevanjem svojega življenja pa jo kristjani oznanjajo Cerkvi in svetu. Da se v nas zgodi to, kar poslušamo, je dar Svetega Duha, ki je nekoč navdihnil svetopisemske pisatelje, zdaj pa navdihuje vsakega poslušalca, da izpolnjuje Božjo besedo.

Vrhunec besednega bogoslužja pri sveti maši je branje evangelija, nanj pa se pripravljamo z berili iz Stare in Nove zaveze. Ta berila berejo bralci, ki imajo pri obhajanju evharistije svojo lastno službo, ki jo morajo opravljati, čeprav je pri bogoslužju denimo navzočih več duhovnikov. Bralci, določeni za tako veliko službo, pa morajo biti zares sposobni in dobro pripravljeni. Predvsem je ta priprava duhovna, potrebna pa je tudi tehnična. Duhovna priprava obsega biblično in liturgično vzgojo. Biblična vzgoja bralcem pomaga doumeti, v čem je jedro razodetega sporočila. Liturgična vzgoja uvaja v dojemanje smisla in ureditve besednega bogoslužja. Tehnična vzgoja pa usposablja za umetnost glasnega, razločnega in razumljivega branja. S tem namenom bogoslužne bralce in vse, ki bi to radi postali, vabimo na škofijska srečanja na nedeljo Svetega pisma.

Obenem pa na samo nedeljo Svetega pisma, kakor tudi v tednu porprej, širom naše domovine in tudi v naši škofiji potekajo različni svetopisemski maratoni. Zavod Biblično gibanje pripravlja predloge za oblikovanje župnijskega bogoslužja. Na strani biblicnogibanje.si in v reviji Božja beseda danes pa najdemo še veliko drugih pripomočkov in spodbud.