Družina

Pastorala zakoncev in skupin v novomeški škofiji

Družina in Življenje

Krščanska družina je najmanjša celica Cerkve, prostor, kjer človek po lepih medsebojnih odnosih lažje spoznava in doživlja Boga, ki je Ljubezen. Iz srečne družine, ki živi v prijateljstvu z Bogom in med seboj, se ta ljubezen in sreča širi v okolje kjer živi in dela, in po otrocih tudi v naslednje rodove. Po zakramentu sv. zakona je Jezus še posebej povabljen v skupnost moža in žene, da On pomaga – blagoslavlja njune medsebojne odnose, ki v svoji rodovitnosti podarjajo tudi življenje in vzgojo otrokom.  Cerkev po vsem svetu namenja posebno skrb družini. Tudi v Sloveniji se kaže ta skrb že v pripravi na zakon in kasneje za zakonce in družine. In kako je v naši, novomeški škofiji?

Priprava na zakon

Organizirana priprava v okviru tečajev, ki trajajo običajno dva ali tri zaporedne vikende, poteka na petih krajih (Črnomelj, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Novo mesto – Šmihel - Zavod Friderik I. Baraga in Šentrupert). Kontaktni podatki so navedeni na zgibanki.

Šola za zakon po programu Najina pot – za tiste, ki se želijo bolj temeljito pripraviti na zakon – poteka pod vodstvom zakonskega para in drugih sodelavcev dvakrat mesečno od oktobra do junija v Kostanjevici na Krki.

Zakonske skupine

V novomeški škofiji je precej zakonskih skupin, ki se zbirajo v okviru župnij, pa tudi precej skupin za katere bi lahko rekli, da so medžupnijske ali celo medškofijske, saj zakonski pari prihajajo skupaj iz različnih župnij in škofij. Mesečna srečanja potekajo po programu Družina in življenje, Najina pot in lastnih župnijskih programih. Večina parov, vključenih v zakonske skupine, skoraj vsako leto opravi tudi duhovne vaje ali ima posebna srečanja za duhovno poglobitev.

Če želite izvedeti več, se sami vključiti v zakonsko skupino ali ustanoviti novo skupino v domači župniji, se obrnite na domačega župnika, škofijo ali na kakšen zakonski par, ki je že vključen v zakonsko skupino.

Zakonski jubileji

V mnogih župnijah obhajajo vsako leto skupno praznovanje pomembnejših zakonskih jubilejev (od 5. ali 10. obletnice poroke dalje vsako peto obletnico), da bi se zakonci in vsa njihova družina ter celotna župnija zavedla vrednote urejenega zakonskega in družinskega življenja ter svetosti zakramenta zakona.

Srečanja družin

Vsaka tri leta na svetovni ravni potekajo srečanja družin v različnih krajih. Vedno se ga udeleži tudi delegacija iz Slovenije, v kateri so zakonci in duhovniki.

Tudi v novomeški škofiji na vsakih nekaj let organiziramo srečanje družin. Največji sta bili leta 2009 in 2015, ko smo družine povabili na veliko srečanje, ki smo ga organizirali v prostorih Srednje šole Grm v Novem mestu.

Pastorala družin v novomeški škofiji je široko opisana tudi v zborniku Živo občestvo Cerkve, ki je izšel ob 10-letnici ustanovitve škofije na str. 218-263 - prelistajte zbornik tukaj ...

Vsa naša prizadevanja naj spremlja molitev

Bog, naš Oče, 
hvaležni smo ti, 
da si naše družine posvetil 
z navzočnostjo svojega Sina Kristusa. 
Prosimo te, 
še naprej nas spremljaj s svojo ljubeznijo,
da bodo vse naše družine 
svetišča ljubezni, dobrote, miru in sreče. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen.

(Po Rimskem misalu)

* * * * * * *

Za vse tečaje je obvezna je predhodna prijava!

Za stroške priprave je zaželen prispevek 30 EUR na par.

* * * * * *