Mediji

Komuniciranje z mediji

Sredstva družbenega obveščanja oziroma mediji so v veliki meri prispevala, da življenje in svet dojemamo hitreje ter v razsežnostih, ki so bile včasih nepredstavljive. Preko spleta, telefona, televizije danes spremljamo poročila in neposredne prenose s celega sveta. Mediji niso le izbira, temveč življenjsko okolje, nekakšna nujna danost, v kateri živimo in delamo. Danes se zato vprašanje glasi: »Kako bom uporabljal medije kot naslovnik in ustvarjalec? In kako jih bom uporabljal kot veren človek?« Vedeti moramo, da je naše dojemanje določenih dogodkov močno odvisno od informacij, ki jih o njih dobimo in še bolj od različnih mnenj, ki jih slišimo. Tu lahko omenimo svetovni splet, ki je izvrsten primer, kako se na enem mestu mešajo kratka sporočila, objektivna poročila, razmišljanja, komentarji, privatna mnenja, zabavne in zabavljajoče vsebine vseh vrst, reklame ter nenazadnje tudi prepovedane in nemoralne strani, vsaka s svojim namenom. Ustvarjene z minimalnimi stroški so v ustvarjanje in pregledovanje ponujene tako rekoč vsakomur. Ko upoštevamo vse to, lahko pritrdimo zgoraj omenjenemu odloku, ki medije predstavi kot nevtralno orodje, od človeka pa je odvisno, ali ga bo uporabil za dobro ali slabo.

Za cerkvene ustanove in vernega človeka lahko medijsko komuniciranje razdelimo na tri dele:

Notranja cerkvena komunikacija

V prvem primeru gre za komuniciranje znotraj cerkvenega občestva. Po navadi se tu pojavljajo vabila in napovedi dogodkov, poročila o teh ter komentarji o dogajanju v Cerkvi in svetu. Pomembno je, da tudi skozi medije sporočamo, kako verniki doživljamo delovanje Svetega Duha in kakšne dejavnosti v tem Duhu izvajamo. V poštev pridejo župnijska oznanila in internetne strani ter slovenski katoliški mediji: največji so Družina, revija in radio OgnjiščeTiskovni urad slovenske škofovske konference (TU SŠK)Radio Vatikan in veliko število različnih revij pod uredništvom založb, gibanj in društev. Če ima dogodek odmevnost za dekanijo ali škofijo, je primerna tudi objava na škofijski spletni strani in v škofijskem glasilu Jagode naše pastorale.

Obveščanje širše javnosti

Zelo pomembno je komuniciranje Cerkve s širšo javnostjo. Pomembno je, da o delovanju in izrednih dogodkih obveščamo tudi soljudi, ki morda nimajo tesnega stika s cerkvenimi ustanovami. Na ta način bodo vsi »ljudje dobre volje« lahko spoznali, kaj Cerkev pravzaprav dela, kaj je njeno poslanstvo, kaj nam vernikom pomeni naša vera … Podobna sporočila lahko pripomorejo k razbijanju predsodkov o vernikih in k oblikovanju javne podobe Cerkve kot ustanove. Tudi to je del nove evangelizacije.

Javno poročanje o življenju Cerkve

Posebej pomembno je komuniciranje s civilnimi mediji, kadar se ti sami zanimajo za življenje Cerkve, predvsem takrat, kadar se pojavijo resnični ali izmišljeni škandali iz življenja Cerkve. S tehtnimi in resničnimi izjavami bi morali predstavniki vernikov pojasniti odprta vprašanja, v kolikor je to mogoče, in poudariti pravo poslanstvo Cerkve, to je nadaljevanje Jezusovega odrešenjskega dela, kljub človeškim slabostim v njej.

Med civilnimi mediji velja omeniti na slovenski ravni: Slovensko tiskovno agencijo (STA)Radio televizijo Slovenija (RTV SLO)DeloDnevnik, ki imajo dopisnike za področje Dolenjske, in na lokalni ravni: Vaš kanalDolenjski listNovi medijUdarni listRadio KrkaStudio DRadio Sraka. Poseben pomen in odmevnost pa dosegajo tudi občinska glasila, ki po navadi brezplačno dosežejo vsako gospodinjstvo v občini.

Kontakt

Spletna stran novomeške škofije je zamišljena kot pregled različnih področij življenja v škofiji. Vrhnji meni je namenjen predstavitvi škofije in dejavnosti, ki potekajo po raznih področjih. Na naslovni strani pa se razvrščajo aktualne novice.

Za informacije in predloge o delu z javnostmi se obrnite na tiskovnega predstavnika škofije preko preko e-maila: tajnik.skofija.nm@rkc.si, ali preko tel: 07/38 44 402.

Povezane novice: