Karitas

Kontakti Škofijske Karitas Novo mesto

Internetna stran Škofijske Karitas Novo mesto: http://www.karitas-nm.si/

e-mail: info@karitas-nm.si

Predsednik: mag. Štefan Hostta

Tajnik: Simon Dvornik

Strokovna sodelavka: Katja Mlakar Kastelic

Mob.tel.: 040 862 303

Župnijske Karitas delujejo v naslednjih župnijah novomeške škofije

Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na sebi najbližjo Župnijsko Karitas.

Boštanj
Cerklje ob Krki
Čatež ob Savi
Črnomelj
Hinje
Kočevje
Leskovec pri Krškem
Mirna
Mirna Peč
Novo mesto - Kapitelj
Novo mesto - Sv. Janez
Novo mesto - Šmihel
Novo mesto Sv. Lenart
Prečna
Semič
Stara Cerkev
Stari trg ob Kolpi
Stopiče
Sv. Križ - Podbočje
Šentjernej
Škocjan
Št. Peter - Otočec
Toplice
Trebnje
Vavta vas
Vinica