DSO in bolnišnice

Duhovna oskrba v novomeški bolnišnici in domovih starejših

Na področju novomeške škofije deluje 1 bolnišnica in 9 domov za starejše, v katerih redno poteka tudi prilagojena oblika duhovne oskrbe.

novomeški bolnišnici je na razpolago kapela. Za duhovno oskrbo bolnikov je odgovoren p. Marko Novak OFM. Če si želite obisk duhovnika za pogovor ali prejem zakramentov, lahko to sporočite oddelčni sestri, ki bo posredovala vašo željo naprej, ali pa pokličete na tel. št. p. Marka: 041/742-721.

 

Škofova maša v DSO Krško
jeseni 2019

V domovih starejših so za duhovno oskrbo v glavnem odgovorni krajevni župniki. Pri tem gre po navadi za obiskovanje gojencev enkrat na mesec, ki lahko ob tej priložnosti prejmejo sv. obhajilo. V 5 domovih je na voljo tudi kapela. To so dom starejših v Novem mestu - Šmihelu, Trebnjem, Impoljci, Leskovcu in Črnomlju. V teh kapelah redno poteka sv. maša, ponekod v tedenskem ritmu, drugod nekajkrat letno. V domovih, kjer nimajo posebnega prostora za kapelo, poteka maša v skupnem prostoru ali v jedilnici.

Škof Andrej Glavan ima navado enkrat na leto obiskati vsak dom starejših na področju novomeške škofije, da varovancem doma izkaže pozornost in svojo skrb tudi za njih. Tak obisk vključuje sv. mašo in tudi obisk tistih gojencev, ki niso mogli priti k maši, na sobi, v kolikor to dopušča hišni red v določenem domu in letnem času. Na koncu obiska se ponavadi sreča tudi z vodstvom doma, da se pogovorijo o konkretnem delu, načrtih ali težavah, s katerimi se srečujejo zaposleni pri delu v dobro njihovih varovancev. Tako gojenci kot zaposleni so ponavadi hvaležni za te obiske.