Dekanije in Župnije

Dekanije v novomeški škofiji

DEKANIJA ČRNOMELJ

dekan: Anton Gnidovec
anton.gnidovec@rkc.si
07/306 40 14
8344 Vinica pri Črnomlju 1
prodekan: Primož Bertalanič

DEKANIJA KOČEVJE

dekan: Jože Milčinovič
01/894 01 62
zup.k.reka@siol.net
1338 Kočevska Reka 57
prodekan: Damjan Štih

DEKANIJA LESKOVEC

dekan: Anton Trpin
07/338 00 15
zu.sentjernej@rkc.si
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej
prodekan: Ludvik Žagar

DEKANIJA NOVO MESTO

dekan: dr. Silvester Fabijan  
silvester.fabijan@rkc.si
07/384 44 13
Kapiteljska 4, 8000 Novo mesto
prodekan: p. Krizostom Komar OFM

DEKANIJA TREBNJE

dekan: Klavdio Peterca
07/349 94 30
klavdio.peterca@rkc.si
Žalostna gora 2, 8230 Mokronog
prodekan: Jože Pibernik

DEKANIJA ŽUŽEMBERK

dekan: Franc Vidmar
07/308 71 95
Zafara 20, 8360 Žužemberk
franc.vidmar@rkc.si
prodekan: Uroš Švarc

Župnije v novomeški škofiji

ADLEŠIČI

07/307 00 15
8341 Adlešiči 14
žpk Vinko Guna
GSM 031/697 171

AJDOVEC

07/388 85 40
07/388 85 41
Dolnji Ajdovec 12 a  
8361 Dvor pri Žužemberku
žpk Janez Zaletel
GSM 051/231 802

AMBRUS

01/780 10 90
Ambrus 41
1303 Zagradec
žpk Uroš Švarc
GSM  041/523 657
uros.svarc@rkc.si

BANJA LOKA

Banja Loka, 1336 Kostel
Oskrbovana iz Kočevske Reke

BELA CERKEV

07/307 30 77
Bela Cerkev 12, 8220 Šmarješke Toplice
žpk Jože Nemanič
GSM  041/410 019

BOŠTANJ

07/814 97 10
8294 Boštanj 16
http://zupnija-bostanj.rkc.si
žpk dr. Alfons Žibert
GSM 031/665 483
fonzi.zibert@rkc.si

BRUSNICE

07/334 64 10
Velike Brusnice 8, 8321 Brusnice
zup.brus@gmail.com
žpk Alojzij Brce
GSM 041/827 813

BUČKA

07/309 12 31
8276 Bučka 24
Oskrbovana iz Škocjana

CERKLJE OB KRKI  

07/496 91 75
8263 Cerklje ob Krki 54
žpk mag. Janez Žakelj
GSM 041/321 019
jnzzklj7@gmail.com

ČATEŽ OB SAVI  

07/496 47 03
Rimska 12, 8251 Čatež ob Savi
žpk Jože Pacek
GSM 040 204 932
joze.pacek@rkc.si

ČATEŽ – ZAPLAZ  

07/348 90 14
Čatež 17, 8212 Velika Loka
žpk Vicente Marcos Japelj
marko.japelj@rkc.si
GSM 031/326 403
marcos.japelj@rkc.si

Romarsko središče na Zaplazu

Čatež 32, 8212 Velika Loka

ČRMOŠNJICE

Oskrbovana iz Semiča

ČRNOMELJ

040/852 442
Mirana Jarca 5, 8340 Črnomelj
zupnija.crnomelj@rkc.si
žpk Gregor Kunej
GSM 041/741 380
gregor.kunej@rkc.si
kpl Branko Jurejevčič
GSM 031/426 928
branko.jurejevcic@rkc.si

DOBRNIČ

07/346 50 83
8211 Dobrnič 7
žpk Miloš Košir
GSM 041/693 443
milos.kosir@rkc.si

Rojstna hiša Friderika I. Baraga

DOLE PRI LITIJI  

0599/37 259
1273 Dole pri Litiji 9
Oskrbovana z Mirne

DRAGATUŠ

040/852 442
8343 Dragatuš 12, p. p. 14
zupnija.dragatus@rkc.si
Oskrbovana iz Črnomlja

FARA PRI KOČEVJU  

01/894 22 39
Fara 5, 1336 Kostel
žpk Andrej Pažur
GSM 040/828 646
andrej.pazur@rkc.si

HINJE

07/304 39 05
8362 Hinje 1
žpk Ciril Murn 
GSM 041/984 094
ciril.murn@rkc.si

KOČEVJE

01/895 07 10
Trg sv. Jerneja 3, p. p. 29 faks
01/895 07 15
1330 Kočevje
žpk Damjan Štih 
GSM 041/796 241
damjan.stih@rkc.si
dhp Anton Ferlic
GSM 070/705 732

KOČEVSKA REKA  

01/894 01 62
1338 Kočevska Reka 57
žpk Jože Milčinovič
GSM 041/941 619
zu.kocevska.reka@rkc.si

KOSTANJEVICA NA KRKI  

07/498 70 26
Oražnova 25, 8311 Kostanjevica na Krki
http://zupnija-kostanjevica-na-krki.rkc.si
žpk Jože Miklavčič GSM 040/351 890
joze.miklavcic@rkc.si

KRKA

01/780 60 32
1301 Krka 45
zupnija.krka@rkc.si
žpk Dejan Pavlin
GSM 040/567 323
dejan.pavlin@rkc.si

KRŠKO

07/492 28 70
Pod Goro 6, 8270 Krško
zupnija.krsko@siol.net
žpk prelat Alfonz Grojzdek
alfonz.grojzdek@rkc.si
GSM 040/719 337

LESKOVEC PRI KRŠKEM

07/492 71 30
Grebenčeva 1, 8273 Leskovec pri Krškem
zu.leskovec@rkc.si
http://www.zupnija-leskovec.si
žpk Ludvik Žagar
GSM 041/912 858
ludvik.zagar@rkc.si

METLIKA 

07/305 83 31
Mestni trg 14, 8330 Metlika
žpk Primož Bertalanič
GSM 031/501 173
primoz.bertalanic@rkc.si
kpl Jakob Piletič
jacob.piletic@gmail.com

MIRNA

0599/37 259
Pot na Laze 4, 8233 Mirna
žpk Robert Hladnik
GSM 041/751 513
zupnija.mirna@siol.net
Župnija mučeništva bl. Alojzija Grozdeta
Znamenje na kraju smrti.

MIRNA PEČ

07/307 87 33
Rožna 10, 8216 Mirna Peč
zu.mirna.pec@rkc.si
žpk Janez Rihtaršič
janez.rihtarsic@rkc.si
GSM 041/884 212 

MOKRONOG

07/349 94 30
Žalostna gora 2, 8230 Mokronog
zu.mokronog@rkc.si
http://zupnija-mokronog.si
žpk Klavdio Peterca
klavdio.peterca@rkc.si

MOZELJ

Mozelj 4
1330 Kočevje
Oskrbovana iz Kočevja

NOVO MESTO

STOLNA ŽUPNIJA NOVO MESTO

Kapiteljska 4, p. p. 117  
07/384 44 13
8105 Novo mesto
zupnija.nm-kapitelj@rkc.si
žpk dr. Silvester Fabijan
GSM 041/732 139
silvester.fabijan@rkc.si
dhp msgr. France Dular
GSM 041/623 446
za hrvaško govoreče vernike: don Slavko Barišić SDB

NOVO MESTO SV. JANEZ

07/302 48 33
Dolenje Kamence 28
8000 Novo mesto
zupnija.nm.sv.janez@rkc.si
žpk Miroslav Virant
miro.virant@rkc.si
GSM 041/405 169

NOVO MESTO - SV. LENART

07/338 14 70
Frančiškanski trg 1 faks
07/338 14 79
8000 Novo mesto
http://www.nm-kloster.si;
info@nm-kloster.si
žpk p. Krizostom Komar OFM
GSM 041/347 069
kpl p. Tomaž Hočevar OFM
kpl p. Peter Vrabec  OFM
kpl p. Marko Novak OFM 

NOVO MESTO - ŠMIHEL  

07/332 31 22
Smrečnikova 58, 8000 Novo mesto
zupnija.nm-smihel@rkc.si
žpk Igor Stepan  
igor.stepan@rkc.sidhp
Janez Demšar
GSM 041/673 955

OSILNICA

01/894 16 30
1337 Osilnica 21

PODGRAD

07/308 96 96
Podgrad 4, 8000 Novo mesto
žpk Jože Šuštarič

PODZEMELJ

07/306 91 74
Podzemelj 9
8332 Gradac v Beli Krajini
žpk Peter Miroslavič 
GSM 041/612 150
peter.miroslavic@rkc.si

POLJANE – DOLENJSKE TOPLICE

Kočevske Poljane 18
8350 Dolenjske Toplice
Oskrbovana iz Toplic

PREČNA 

07/334 85 00
Prečna 10  faks
07/334 85 01
8000 Novo mesto
žpk Jože Mrvar
GSM 041/884 958

PRELOKA

Preloka 25, 8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Adlešičev 

RADOVICA

Radovica 9, 8330 Metlika
Oskrbovana iz Metlike

RAKA

07/497 53 0382
74 Raka 43
zupnijski.urad.raka@siol.net
žpk Boštjan Gorišek
GSM 040/504 145
gorisek.bostyan@gmail.com

SELA PRI ŠUMBERKU  

0599/620 89
Sela pri Šumberku 2
8360 Žužemberk
Oskrbovana iz Velikega Gabra
tu biva: dhp Florijan Božnar
florjan.boznar@gmail.com
GSM 031/327 342

SEMIČ

07/306 72 47
Štefanov trg 2, 8333 Semič
zupnija.semic@rkc.si
žpk Luka Zidanšek
luka.zidansek@rkc.si
GSM 041/803 531
dhp Rajk Alojzij GSM
069/910 790
alojzijr@gmail.com

SINJI VRH

Sinji Vrh 19, 8344 Vinica pri Črnomlju
Oskrbovana iz Vinice

SOTESKA

07/306 57 88
Soteska 18, 8351 Straža pri Novem mestu
Oskrbovana iz Toplic

STARA CERKEV  

01/895 17 38
1332 Stara Cerkev 18
žpk Mitja Bulič
GSM 031/754 440
mitja.bulic@rkc.si

STARI TRG OB KOLPI  

07/305 51 07
8342 Stari trg ob Kolpi 2
žpk Jože Pavlakovič
GSM 031/563 517
joze.pavlakovic@jozef-starotrski.net

STOPIČE 

07/308 92 75
8322 Stopiče 28
žpk Tadej Kersnič
GSM 031/810 351
tadej.kersnic@rkc.si

STUDENEC

07/818 91 94
8293 Studenec 52
Oskrbovana z Rake

SUHOR 

07/305 00 26
Bereča vas 9 a
8331 Suhor
Oskrbovana iz Metlike

DUH – VELIKI TRN

tel/faks 07/818 93 73
Veliki Trn 2, 8270 Krško
žpk Marko Burger
GSM 031/828 321
marko.burger@rkc.si

KRIŽ – GABROVKA

068/135 844
1274 Gabrovka 27
zupnija.gabrovka@gmail.com
župr Roman Ivanetič 2021
GSM 040/451 285
roman.ivanetic@rkc.si

KRIŽ – PODBOČJE

07/497 82 27
8312 Podbočje 69
sv.kriz@siol.net
žpk msgr. France Novak
GSM 031/239 104
kat Marko Zupančič

ŠENTJANŽ

07/818 48 99
8297 Šentjanž 21
žpk Janez Cevec
GSM 031/651 096
janez.cevec@rkc.si

ŠENTJERNEJ

07/338 00 15
Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej 
07/338 00 16
zu.sentjernej@rkc.si
žpk msgr. Anton Trpin
GSM 041/857 484
kpl Matej Gnidovec
GSM 031/482 212
matej.gnidovec@rkc.si
dhp Franjo Simončič

ŠENTLOVRENC  

07/304 84 35
Šentlovrenc 16, 8212 Velika Loka
žpk v bolniški, Jože Erjavec
joze.erjavec@rkc.si
GSM 041/709 047
oskrbovana iz Trebnjega

ŠENTRUPERT  

07/304 00 38
8232 Šentrupert 20
sentrupert@sdb.si
http://sentrupert.donbosko.si
žpk Jakob Trček SDB
GSM 031/659 841
dhp Jože Zabret SDB

ŠKOCJAN PRI NOVEM MESTU

07/307 70 07
8275 Škocjan pri Novem mestu 30
žpk Anton Dular
GSM 041/402 930
zupnija.skocjan@rkc.si
tone.dular@rkc.si

ŠMARJETA

07/384 30 45
Šmarjeta 44
8220 Šmarješke Toplice
žpk Andrej Golčnik
GSM 031/731 677
andrej.golcnik@rkc.si

Rojstna župnija bl. s. Krizine M. Bojanc

ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU

Šmihel pri Žužemberku 29, 8360 Žužemberk
Oskrbovana iz Ambrusa

ŠT. PETER – OTOČEC  

07/307 54 02
Šentpeter 4 faks
07/384 41 56
8222 Otočec ob Krki
žpk Jože Rački
GSM 031/289 500
zupnija.otocec@rkc.si
Petrov vrtec

TOPLICE

07/306 50 30
Zdraviliški trg 6
8350 Dolenjske Toplice
žpk Dušan Kožuh
GSM 041/734 213
dusan.kozuh@rkc.si
dhp Janez Jesenovec

TREBELNO

07/349 96 80
8231 Trebelno 9
žpk Jernej Nemanič

TREBNJE

07/304 40 01
Baragov trg 7
8210 Trebnje
zupnija.trebnje@rkc.si
žpk Jože Pibernik 2016
GSM 041/816 822
joze.pibernik@rkc.si
dhp Slavko Kimovec
GSM 041/601 326
dhp Škufca Stanislav ml.
GSM 051/360 819
stanislav.skufca@rkc.si

TRŽIŠČE

07/818 05 03
8295 Tržišče 19
žpk Jože Kohek
GSM 031/786 438
jozef.kohek@rkc.si
Rojstna župnija bl. Alojzija Grozdeta

VAVTA VAS   

GSM 051/334 895
Vavta vas 48, 8351 Straža pri Novem mestu
zupnija.vavta.vas@rkc.si
www.vavta-vas.si
žpk mag. Tomaž Maras
tomaz.maras@gmail.com

VELIKA DOLINA

068/ 19 44 94
Velika Dolina 4
8261 Jesenice na Dolenjskem
žpk Janez Zdešar ml.
GSM 040/221 077
janez.zdesar@rkc.si

VELIKI GABER  

07/346 91 50
8213 Veliki Gaber 48
zupnija.veliki.gaber@rkc.si
žpk Janez Jeromen
GSM 041/661 821

VINICA

07/306 40 14
8344 Vinica pri Črnomlju 1
Anton Gnidovec 2013
GSM 041/566 500
anton.gnidovec@rkc.si
dhp Jože Rus
GSM 040/551 012

ZAGRADEC

01/788 60 07
1303 Zagradec 18
žpk Sašo Kovač
GSM 031/468 151
saso.kovac@rkc.si

ŽUŽEMBERK  

07/308 71 95
Zafara 20
8360 Žužemberk
žpk Franc Vidmar
GSM 041/274 451
franc.vidmar@rkc.si

Grkokatoliki

METLIKA

07/305 95 80
Grkokatoliški župnijski urad Metlika
Ul. XV. brigade 25, 8330 Metlika
upr. o. Ivan Skalivskyi
GSM (00385) 95 5510 924

 

DRAGE

Grkokatoliški župnijski urad Drage
Drage, 8330 Metlika
upr. o. Gorazd Baštašič