Cerkvena glasba

Škofijski Odbor za cerkveno glasbo skrbi za povezanost med organisti in zborovodji, jim posreduje različna notna gradiva in jim svetuje. Prva naloga odbora je, da se seznani z stanjem zborovske cerkvene glasbe v novomeški škofiji. Vabi k organizaciji in podpira izvedbo dekanijskih revij pevskih zborov. Organizira različna izobraževanja za organiste, zborovodje in pevce. Organizira škofijsko srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov ter koordinira sodelovanje odraslih mešanih pevskih zborov pri različnih škofijskih slovesnostih. Pri nakupu novih orgel in zvonov se župnije obrnejo na Odbor za cerkveno glasbo za uskladitev in potrditev projekta.

Odbor za cerkveno glasbo sestavljajo (stanje jan. 2020)

 • MATEJ GNIDOVEC;kaplan v Toplicah; voditelj odbora
 • JERNEJ FABIJAN; organist v župniji NM- sv. Janez; ljudsko petje
 • prof. MATEJ BURGER;ravnatel Konservatorija Jurija Slatkonje; zvonovi, orgle
 • BRANE KOŠIR; restavrator in vzdrževalec orgel; orgle
 • KATJA SMOLIČ; zborovodkinja v župniji Šentjernej, otroški pevski zbori
 • ANITA MIKLIČ, zborovodkinja v župniji Mirna Peč; mladinski pevski zbori
 • prof. ŽIGA JERNEJČIČ, organist v župniji Zagradec; odrasli pevski zbori
 • STANISLAV CVELBAR, zborovodja v župniji Mirna, odrasli pevski zbori
 • IZTOK ŠTRUCELJ,zborovodja v župniji Podzemelj; orgle, odrasli pevski zbori
 • FRANCI ČERNELIČ, zborovodja v župniji Sv. Kri – Podbočje; odrasli pevski zbori
 • BOŠTJAN GORIŠEK; kaplan v Črnomlju, zvonovi