Svetniški kandidati

Svetniki in svetniški kandidati iz novomeške škofije

Mlada novomeška škofija je Bogu še posebej hvaležna za veliko milost svetnikov in svetniških osebnosti, ki izhajajo s področja njene škofije. Ob tem bi lahko sklepali, da je dolenjski mili značaj pripomogel k oblikovanju teh duš v duhu svetosti. Ne smemo pa tudi pozabiti težkih trenutkov predvsem polpretekle zgodovine, ki potrjujejo, da je kri mučencev seme novih kristjanov. V novomeški škofiji smo Bogu hvaležni za velik dar treh razglasitev za blažene v letih 2010/11. 13. junija 2010 je bil k blaženim prištet prvi slovenski mučenec Alojzij Grozde, 24. septembra 2011 pa v Sarajevu Drinske mučenke, med katerimi sta dve Slovenki, Dolenjki, s. Krizina Bojanc in s. Antonija Fabjan. Skušamo se zavedati, da imamo pri svetniških kandidatih velike priprošnjike v nebesih in odgovornosti, da jim sledimo na poti svetosti.

Vsi naši blaženi in svetniški kandidati nam sporočajo, da je možno Boga ljubiti nad vse v vseh življenjskih okoliščinah, biti do konca zvest v svoji poklicanosti, biti velik v majhnih stvareh in spolnjevati dolžnosti vsakdanjega življenja, vse delati iz ljubezni brez sebičnosti ter v vsakem človeku videti brata in sestro, boriti se za krščanske ideale, zlasti za čistost srca. Z blaženimi in svetniškimi kandidati so nam podeljene velike milosti. Te pa nas tudi obvezujejo. Bog pričakuje obnovitev verskega življenja, poglobitev prepričanja, da je svetost tista sila, ki je sposobna spremeniti svet, ko vsa druga prizadevanja ne rodijo sadov.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni blaženi in svetniški kandidati iz novomeške škofije.