Stolni kapitelj

Po slabem letu od ustanovitve nove škofije v Novem mestu, je bil 19. marca 2007 dosedanji Kolegiatni kapitelj (ki je bil ustanovljen 27. aprila 1493) razglašen in povišan v Stolni kapitelj. Hkrati so bili imenovani in ustoličeni štirje novi kanoniki s predstojnikom - proštom kapitlja na čelu. Kajti po novem statutu ima Stolni kapitelj v Novem mestu šest kanonikov, od katerih je eden prošt. Kapitelj pa ima lahko tudi častne kanonike. Teh naj ne bi bilo več kot rednih.

Naloge Stolnega kapitlja so: skrb za slovesnejše bogoslužje v stolni cerkvi in skupno korno molitveno bogoslužje (korna molitev je vsako soboto ob 8.40, nato sv. maša, ki jo vodi eden izmed kanonikov), pastoralna pomoč v stolnici in pomoč pri nekaterih odgovornih službah v škofijski kuriji.

Tako je Novo mesto po 514 letih Kolegiatnega kapitlja postalo sedež tretjega Stolnega kapitlja v Sloveniji.

  • Stolni prošt: kanonik prelat dr. Janez Gril
  • Stolni dekan: kanonik dr. Silvester Fabijan
  • Kapiteljski kancler: častni kanonik Florjan Božnar
  • Kanonik penitenciarij: kanonik msgr. France Dular

Novomeški stolni kapitelj ima trenutno pet rednih kanonikov prelata dr. Janeza Grila, ki je obenem tudi prošt, prelata Božidarja Metelka, dr. Silvestra Fabijana, msgr. Franca M. Dularja ter Miroslava Viranta. Obenem ima tudi dva častna kanonika Florijana Božnarja in Franca Vidmarja.

Stolni kapitelj ob umestitvi novega prošta dr. Janeza Grila, 2024.