Stolni kapitelj

Po slabem letu od ustanovitve nove škofije v Novem mestu, je bil 19. marca 2007 dosedanji Kolegiatni kapitelj (ki je bil ustanovljen 27. aprila 1493) razglašen in povišan v Stolni kapitelj. Hkrati so bili imenovani in ustoličeni štirje novi kanoniki s predstojnikom - proštom kapitlja na čelu. Kajti po novem statutu ima Stolni kapitelj v Novem mestu šest kanonikov, od katerih je eden prošt. Kapitelj pa ima lahko tudi častne kanonike. Teh naj ne bi bilo več kot rednih.

Naloge Stolnega kapitlja so: skrb za slovesnejše bogoslužje v stolni cerkvi in skupno korno molitveno bogoslužje (korna molitev je vsako soboto ob 8.40, nato sv. maša, ki jo vodi eden izmed kanonikov), pastoralna pomoč v stolnici in pomoč pri nekaterih odgovornih službah v škofijski kuriji.

Tako je Novo mesto po 514 letih Kolegiatnega kapitlja postalo sedež tretjega Stolnega kapitlja v Sloveniji.