Katehetsko pastoralna šola

KPŠ je namenjena vsem, ki želijo bolje spoznati svojo vero in tistim, ki so pripravljeni še drugim pomagati na poti osebne rasti: župnijskim sodelavcem, animatorjem, voditeljem veroučnih in drugih skupin, mamicam in očetom, upokojencem, spreobrnjencem, iskalcem ... KPŠ daje osnovno teološko, pastoralno, katehetsko in biblično  izobrazbo, pomaga poglabljati in utrjevati vero, gradi občestvo.  KPŠ se izvaja po škofijah, njena ustanoviteljica pa je Slovenska škofovska konferenca. 

Katehetsko pastoralna šola v Sloveniji

Spletna stran Katehetsko pastoralne šole v Sloveniji

Študijski program je dvostopenjski, traja štiri leta in poteka po standardih izrednega študija. Prva stopnja obsega teološki program in traja dve leti, druga pa pedagoško katehetski program in traja prav tako dve leti. Študijski program prve stopnje sistematično uvaja v osnove antropoloških, filozofskih in teoloških ved. Študijski program druge stopnje daje teoretične in praktične osnove za katehetsko in pastoralno delo.

Pogoj za vpis v KPŠ

Končana štiriletna srednja šola. Če ima kandidat končano osnovno šolo, ali nedokončano srednjo šolo, oziroma končano 3-letno srednjo šolo in želi nadaljevati študij na 2. stopnji, predloži prošnjo vodstvu. To na podlagi pisne prošnje in priporočila domačega župnika izda potrebno dovoljenje.

Za vpis kandidat predloži:

 1. izpolnjeno prijavnico;
 2. krstni ali rojstni list;
 3. spričevalo o končani šoli;

Študijski program vsebuje predavanja, praktične vaje, seminarje in duhovno poglabljanje.

Po uspešno opravljeni prvi stopnji študija prejmejo slušatelji spričevalo KPŠ, ki je pogoj za vpis na drugo stopnjo. Študijski program se zaključi z zaključno pisno nalogo, ki obsega najmanj 20 tipkanih strani. Študent napiše nalogo pod vodstvom mentorja, ki je predavatelj na KPŠ.

Po končanem štiriletnem študiju, opravljenih vseh izpitih, obveznostih in ocenjeni zaključni nalogi prejmejo slušatelji diplomo KPŠ. S tem pridobijo naziv katehistinja/katehist.

Za opravljanje katehetskega poslanstva v župniji, katehistinja/katehist potrebuje še pisno pooblastilo (kanonično poslanstvo), ki ga na podlagi prošnje in priložene dokumentacije, izda krajevni škof ordinarij.

 

Osnovni podatki o KPŠ v Novem mestu

NASLOV:
Novomeška KPŠ ima svoj sedež in predavanja v II. nadstropju Baragovega zavoda na Smrečnikovi 60, Novo mesto – Šmihel.

VODITELJICA:
s. mag. Damjana Tramte

URADNE URE:
ob četrtkih, ko so predavanja in po dogovoru

INFORMATIVNI DAN IN VPIS:
četrtek, 21. septembra 2023, ob 17h, preko e-pošte in po dogovoru

PREDAVANJA:
Predavanja potekajo ob četrtkih od 16:00 do 19:15.
Začetek 5. oktobra 2023. 
Predavanja so odprtega tipa in se jih lahko udeležujejo tudi posamezniki, ki jih določena vsebina posebej zanima, čeprav na šolo niso redno vpisani. Obiskuje se lahko celoten program ali pa samo določena predavanja.

Vse dodatne informacije dobite pri voditeljici: 
031/262 266; email: damjana.tramte@gmail.com

Predmetnik za leto 2023/24

Predavanja običajno potekajo v sklopih, tako da se en predmet posluša več četrtkov zapovrstjo, nato se nadaljuje naslednji predmet. Koledarska razporeditev in imena predavateljev bodo znana jeseni.

PREDMETNIK 1. STOPNJE - TEOLOŠKI PROGRAM

 • Osnovno bogoslovje in verstva
 • Cerkveno pravo
 • Teologija duhovnosti
 • Sociologija religije
 • Nauk o Cerkvi in ekumenizem
 • Eksegeza Stare zaveze
 • Eksegeza Nove zaveze
 • Liturgika
 • Metodologija znanstvenega dela
 • Duhovna formacija   

PREDMETNIK 2. STOPNJE – KATEHETSKA SMER

 • Katehetika
 • Simbolna govorica v katehezi
 • Kateheza mladih
 • Pesem in glasba v katehezi
 • Uporaba refleksije v pastoralnem delu
 • Praktične vaje iz katehetike
 • Hospitacije
 • Praksa
 • Nastop
 • Duhovna formacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PREDMETNIK 2. STOPNJE – BIBLIČNA SMER
Program se odvija na vseslovenski ravni, večinoma na daljavo. Dvoletni študijski program nadaljujejo že lani vpisani slušatelji. Več o programu na:   https://kps.rkc.si/biblicna22-24/ 

Dobrodošli!

Nekaj pričevanj o KPŠ

 • V okviru celotne zgodbe KPŠ v Novem mestu mi ostaja veliko stvari. Všeč mi je bilo spoznavanje novih ljudi in predavanja nasploh. Zanimiva mi je bila pestrost predmetov, ki smo jih poslušali. Osebno sem bil zelo presenečen nad teološko globino, ki smo jo obravnavali. Izkazalo se je, da so bila moja pričakovanja dosti nižja od tega kar sem tu prejel. Ljudje imajo velikokrat napačno predstavo o Bogu, ko v dobi odraščanja niso razvili prave podobe Boga in to idejo nosijo naprej skozi celo življenje. Veliko ljudem zato tudi s časom Bog ne pomeni več nič. Celotna šola naslovi ravno tovrstne probleme; je na izredno visokem nivoju in je zato dejansko potrebna vsem kristjanom. KPŠ večkrat priporočim prijateljem in znancem.
 • Na KPŠ je bilo zelo lepo. Postali smo prijatelji in srečanj smo se veselili. Nekatere naše »sošolke« so včasih prišle z majhnimi otroki in vztrajale z njimi na predavanjih. Otroški glasovi niso bili moteči, prav nasprotno, bili so dobrodošli in prostoru dodali energijo. Zaradi KPŠ imam nova prijateljstva, zavedanje, da nismo sami. Pridobila sem veliko znanja in najpomembnejše – samozavest! Zavedam pa se dolge poti, ki je pred mano v samoizobraževanju in širjenju lastnih obzorij.
 • Neizmerno sem hvaležna Bogu za štiri leta KPŠ. Vesela sem, da sem že katehistinja, saj sem si že od osnovne šole želela delati z otroci, ki so naše največje bogastvo. Zanimiva predavanja, skupno druženje, veselje, povezanost mi ostajajo v mojem spominu in srcu za večno. Spoznala sem veliko dobrih ljudi, ki želimo delati dobro in oznanjati veselo oznanilo. Pridobila sem veliko novega znanja, ki ga bom z veseljem predajala naprej. Sama sem zelo duhovno zrasla in čutim močno povezanost z vsemi v molitveni navezi. Tudi v tem času pandemije so mi predavanja vlivala moč, da sem lažje sprejemala vse iz Božjih rok.
 • KPŠ ni samo šola, je način življenja. Po končanem programu se počutim močnejšo in je v meni se je oblikoval globok odnos do sebe, do drugih, do Boga, do stvarstva. Tukaj sem/smo nekaj posebnega.
 • Ljudje smo različni in Bog nas nagovarja na različne načine. Nekatere bolj skozi umetnost, npr. glasbo in petje, druge v bogoslužju, tretji ga najbolj najdejo v Svetem pismu. Jaz sem bila vedno bolj naklonjena naravoslovnim vedam (matematika, kemija,..) in od vedno sem rada poglabljala svoje znanje. Zato sem predvsem v prvih dveh letnikih, ki sta bila bolj teoretične narave, čutila, kako mi z znanjem in spoznavanjem takih in drugačnih predmetov postaja Bog vedno bližji. Mislim celo, da bi kristjani potrebovali več teoretične podlage o Cerkvi, Svetem pismu, svetnikih ipd., saj kot velja za človeka, da ti toliko bolj priraste k srcu kolikor bolj ga spoznaš, velja to tudi za Očeta. Zato vsakomur rada priporočam to šolo.