Katehetsko pastoralna šola

Katehetsko-pastoralna šola je namenjena vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje poznavanje vere. Potrebe po katehetskem in pastoralnem znanju so na župnijah vedno večje. KPŠ daje osnovno teološko, katehetsko in pastoralno izobrazbo ter pomaga poglabljati in utrjevati vero ter duhovno oblikuje. Kdor uspešno zaključi KPŠ, lahko krajevnega škofa zaprosi za dovoljenje za poučevanje verouka, kot to predvideva cerkveno pravo. KPŠ je vzgojno izobraževalna ustanova Slovenske škofovske konference, ki deluje v povezavi s Pedagoško-katehetskim inštitutom na Teološki fakulteti, svoje programe pa izvaja po posameznih škofijah.

Katehetsko pastoralna šola v Sloveniji

Spletna stran Katehetsko pastoralne šole v Sloveniji

Študijski program je dvostopenjski, traja štiri leta in poteka po standardih izrednega študija. Prva stopnja obsega teološki program in traja dve leti, druga pa pedagoško katehetski program in traja prav tako dve leti. Študijski program prve stopnje sistematično uvaja v osnove antropoloških, filozofskih in teoloških ved. Študijski program druge stopnje daje teoretične in praktične osnove za katehetsko in pastoralno delo.

Pogoj za vpis v KPŠ

Končana štiriletna srednja šola. Če ima kandidat končano osnovno šolo, ali nedokončano srednjo šolo, oziroma končano 3-letno srednjo šolo in želi nadaljevati študij na 2. stopnji, predloži prošnjo vodstvu. To na podlagi pisne prošnje in priporočila domačega župnika izda potrebno dovoljenje.

Za vpis kandidat predloži:

  1. izpolnjeno prijavnico;
  2. krstni ali rojstni list;
  3. spričevalo o končani šoli;

Študijski program vsebuje predavanja, praktične vaje, seminarje in duhovno poglabljanje.

Po uspešno opravljeni prvi stopnji študija prejmejo slušatelji spričevalo KPŠ, ki je pogoj za vpis na drugo stopnjo. Študijski program se zaključi z zaključno pisno nalogo, ki obsega najmanj 20 tipkanih strani. Študent napiše nalogo pod vodstvom mentorja, ki je predavatelj na KPŠ.

Po končanem štiriletnem študiju, opravljenih vseh izpitih, obveznostih in ocenjeni zaključni nalogi prejmejo slušatelji diplomo KPŠ. S tem pridobijo naziv katehistinja/katehist.

Za opravljanje katehetskega poslanstva v župniji, katehistinja/katehist potrebuje še pisno pooblastilo (kanonično poslanstvo), ki ga na podlagi prošnje in priložene dokumentacije, izda krajevni škof ordinarij.

 

Osnovni podatki o KPŠ v Novem mestu

Naslov:
Novomeška KPŠ ima svoj sedež in predavanja v I. nadstropju Zavoda Friderika Ireneja Baraga
Smrečnikova 60
8000 Novo mesto

Vodstvo:
mag. s. Damjana Tramte

Uradne ure:
ob četrtkih, ko so predavanja in po dogovoru

Informativni dan za vpis:
četrtek, 24. septembra 2020, ob 16:00
v Baragovem zavodu v Šmihelu

Začetek predavanj:
Predavanja potekajo ob četrtkih od 16:00 do 19:15.
Začetek 1. oktobra 2020.

PREDAVANJA SO ODPRTEGA TIPA in se jih lahko udeležujejo tudi posamezniki, ki jih določena vsebina posebej zanima, čeprav na šolo niso redno vpisani. Obiskuje se lahko celoten program ali pa samo določena predavanja. Dobrodošli.

Kdor želi, lahko pri vodstvu šole dobi urnik predavanj.

Vse dodatne informacije dobite pri voditeljici: mag. s. Damjana Tramte.
tel.: 059 09 11 73; GSM: 031/262 266; email: damjana.tramte@gmail.com

Predmetnik za leto 2020/21

Predavanja običajno potekajo v sklopih, tako da se en predmet posluša več četrtkov zapovrstjo, nato se nadaljuje naslednji predmet. Koledarska razporeditev in imena predavateljev bodo znana jeseni.

PREDMETNIK 1. STOPNJE - TEOLOŠKI PROGRAM

Psihologija
Nauk o Kristusu in Bogu
Filozofija
Zgodovina Cerkve
Nauk o zakramentih
Moralna teologija
Pastoralna teologija
Duhovna formacija

PREDMETNIK 2. STOPNJE - KATEHETSKI PROGRAM

Pedagogika
Didaktika in metodika
Verska vzgoja predšolskih otrok
Kateheza osnovne šole I: otroštvo
Kateheza osnovne šole II.: preadolescenca
Kateheza odraslih
Osnove skupinskega dela
Praktične vaje iz katehetike

Nekaj pričevanj o KPŠ

  • Leta mojega šolanja na KPŠ so mi dala mnogo več od mojih pričakovanj. Napredovala sem v znanju iz vseh področij VERE, v duhovnem in prijateljskem smislu. bili smo enotni kot Jezusovi učenci.
  • Zelo lepo je videti in tudi spoznati ljudi, ki so podobno misleči kot jaz.
  • Šola mi je razširila obzorja vere. Približala mi je vse Božje, da zdaj bolje razumem in doživljam Boga. Stiki, druženje s sošolci in profesorji so me močno obogatili tako na človeški kot na presežni ravni.
  • Štiri leta so prehitro minila. Prišel sem, ne da bi karkoli velikega pričakoval, našel pa sem kopico srčnih ljudi. Program in predavanja so me večinoma zadovoljila, pogrešal pa sem več pastoralnih vsebin poleg katehetskih.
  • Ko sem se vpisovala v 1. letnik KPŠ, si nisem niti v sanjah predstavljala, da mi bo posredovana tako bogata vsebina. Ravno tako me je pozitivno presenetila povezanost med slušatelji – predvsem prisrčen odnos, razumevanje.
  • Jezusa, ki mi je spremenil življenje, sem spoznal pred vpisom na KPŠ. Sedaj pa se učim, da bom lahko še drugim pomagal, da Ga bodo spoznali.
  • Zelo sem hvaležna za to novo izkušnjo na KPŠ. Predavanja in druženje vsak četrtek sta me okrepila in mi vsakič znova vlila upanja in dala poguma pri premagovanju vsakodnevnih ovir.