Gibanja

Gibanja v novomeški škofiji

V novomeški škofiji svoje poslanstvo opravljajo tri duhovna gibanja.

  • Katoliška karizmatična prenova (oz. Prenova v Duhu); 
  • Neokatehumenska pot; 
  • in Gibanje fokolarov (Marijino delo)

Sledijo kratke predstavitve posameznih gibanj.

Katoliška karizmatična prenova (Prenova v Duhu)

Katoliška karizmatična prenova v naši škofiji je del Slovenske katoliške karizmatične prenove. Sami se ne označujemo kot duhovno gibanje, ampak kot duhovni tok. Lahko bi rekli, da je to metoda nove evangelizacije, ki temelji na osebnem izkustvu Božje ljubezni in Jezusa, živega med nami.

Organiziranost

Duhovni tok nima posebne organizacije, razen društva Prenova v Duhu, ki za svoje člane izdaja revijo Prenova in vsako leto nekaj prevodov knjig znanih evangelizatorjev. Znotraj vsake škofije so laiki izbrali koordinatorja in najožjo skupino sodelavcev, ki so zadolženi za izvajanje programa. Vsaka škofija ima tudi izbranega duhovnega voditelja. Vsake štiri leta pa predstavniki škofij izberejo koordinatorja za celotno Cerkev v Sloveniji.

V župnijah oblikujemo mollitvena občestva, v katerih se zbirajo verniki praviloma enkrat tedensko. Značilnost teh skupin je gojenje slavilne molitve, branje in premišljevanje Božje besede in molitev za potrebe posameznikov. Molitvena občestva vodijo animtorji.

Program in aktivnosti evangelizacije

-  Mesečna srečanja s slavljenjem, poučevanjem, pričevanji in molitvijo nad posamezniki. V naši škofiji imamo mesečna srečanja za dekanijo Črnomelj vsako prvo nedeljo v mesecu v pastoralnem centru in za ostali del škofije v Zavodu Friderika Barage v Šmihelu pri Novem mestu vsako drugo nedeljo v mesecu;
-  Seminarji, ki praviloma trajajo osem srečanj enkrat tedensko, ki predstavljajo uvajanje v osebno izkustvo in so temelj za novo evangelizacijo v župnijah. Seminarje izvajamo na povabilo krajevnega župnika. Trenutno deluje v naši škofiji 19 molitvenih občestev.
-  Molitev za osvobajanje, za katero smo usposobili skupino animatorjev na seminarju, ki ga je vodil Neal Lozano, ki to delo opravlja preko 30 let. To mollitev izvajamo pri sestrah de Notre Dame v njihovi hiši na Mestnih njivah, običajno prvo soboto v mesecu.
-  Molitvena veriga za duhovnike, redovnike in duhovniške kandidate je eden od podpornih stebrov za Cerkev v naši škofiji. Trenutno ima vsaka posvečena oseba in duhovniški kandidat po 3,5 molivca.
-  Na škofijski ravni izvajamo še občasne dejavnosti: usposabljanje animatorjev, ure čaščenja pred Najsvetejšim, dneve duhovnosti, predvsem pa spodbujamo vključevanje v prostovoljsko delo v župnijah, predvsem v karitativne dejavnosti.
-  Vključujemo se v program na državnem nivoju, ki obsega letno srečanje vsako tretjo soboto v oktobru, izobraževanje animatorjev, srečanja s povabljenimi gosti iz tujine, slovenska srečanja duhovnih gibanj, romanja v Paray le Monial in Medžugorje in srečanja na Kureščku. Katoliška karizmatična prenova podpira civilno iniciativo za družino in pravice otrok in delovanje TV EXODUS-a.
-  Razvijamo še nove programe evangelizacije, s katerimi želimo ponuditi Cerkvi v Sloveniji nove možnosti evangelizacije.

Zgodovina

Začetek tega duhovnega toka postavljamo v čas po II. Vatikanskem koncilu, čeprav je že papež Leon XIII. V novoletni poslanici leta 1901 pozval vse škofe v Katoliški Cerkvi, da poživijo vero v Svetega Duha. Prvi Slovenci so se srečali s to duhovnostjo v letu 1972, ko so kot študentje bivali v ZDA. Prvi seminar je prirpavil duhovnik Anton Marinko v Kamniku leta 1977, drugega pa v Novem mestu  na Kapitlju v adventu nasednjega leta.  Iz tega seminarja je nastalo molitveno občestvo v stanovanju v bloku. Od tedaj so zelo hitro začela nastajati molitvena občestva po vsej Sloveniji. Leta 1979 smo se udeležili svetovnega srečanja Katoliške karizmatične prenove v Lurdu, kjer smo se srečali z mnogimi znanimi karizmatiki. Večje srečanje je bilo še v Rimu, kjer smo imeli posebno srečanje s papežem v Vatikanskih vrtovih, tik pred atentatom na papeža. Od vsega začetka smo se povezovali s sorodmini skupinami po svetu, posebej pa še s Karizmatsko obnovo iz Hrvaške in s skupinami iz avstrijske Koroške.

Nosilci služb

  • Koordinator za Slovenijo: dr. Janez Cerkovnik
  • Korodinator za škofijo Novo mesto: Marjan Dvornik
  • Duhovni voditelj: Janez Rihtaršič
  • Koordinatorja za molitev za osvobajanje: Vinko in Marinka Kocjan
  • Koordinator za molitveno verigo: Marijan Juch
  • Koordinatorka za širjenje literature in podporo skupnim programom: Jožica Juc