Škofija v publikacijah

Jagode naše pastorale

Jagode naše pastorale

Škofijsko glasilo Jagode naše pastorale izhaja že od leta 2006 trikrat na leto. Poleg posebne tematike je največji poudarek na aktualnem dogajanju v škofiji. V Jagodah skušamo obeležiti vse pomemebnejše pretekle dogodke na škofijski ravni in napovedati prihodnje slovesnosti, seminarje in romanja, ki so namenjeni duhovnikom, vernikom in posebnim skupinam župnijskih sodelavcev.

V nadaljevanju so objavljene elektronske verzije zadnjih letnikov glasila.

Vabljeni k branju in listanju!

Arhiv Jagod

Živo občestvo Cerkve

Zbornik ob 10-letnici škofije

Leta 2016 je izšel Zbornik ob 10-letnici Škofije Novo mesto z naslovom Živo občestvo Cerkve. Poleg škofovega razmišljanja o vzpostavljanju struktur in ključnih točkah v življenju prvih let škofije zbornik obsega tudi splošno temeljno predstavitev škofijskih področij delovanja in kroniko prvih desetih let. V posebnem poglavju so zbrana kratka pričevanja duhovnikov, redovnic in vernih laikov s terena, kako doživljajo in čutijo s škofijo - saj je želja, da bi res skupaj ustvarjali Živo občestvo Cerkve.

Tri tematska poglavja sledijo trem poudarkom, ki so bila izbrana za celoletno praznovanje 10-letnice in sicer: mladi, družina in sprava. V vsakem od treh poglavij so predstavljene skupine in programi, ki jih različne ustanove ponujajo znotraj škofije. Hkrati pa je po poglavjih dodan tudi razmislek, katere smernice za nadaljnje delo na posameznem področju lahko izluščimo iz obstoječih dobrih praks in razumevanja okolja, v katerem živimo.

Hvaležni smo tudi različnim sponzorjem, ki so podprli izdajo zbornika.
Zbornik je pester nabor vsebin in pobud, izkaz življenja skupnosti in želja po nadaljevanju življenja v prihodnje. Zbornik lahko dobite na škofiji v Novem mestu.

Letopis Škofije Novo mesto

Letopis ob 5. obletnici škofije

Decembra 2011 je izšel Letopis škofije Novo mesto. Gre za predstavitev naše škofije ob peti obletnici njene ustanovitve. Pet let je sicer kratka doba za škofijo, kljub temu je njena duhovna bera zelo bogata, saj nadaljuje krščansko izročilo in oznanilo, ki se je na Dolenjskem širilo in poglabljalo od časov oglejskih patriarhov, Brižinskih spomenikov in svetih bratov Cirila in Metoda naprej!

Iz teh duhovnih korenin raste naša škofija. Že po petih letih prinaša bogate duhovne sadove.«Najbrž ni škofije v tem delu Evrope, ki bi v enem letu dobila kar tri razglašene za blažene: Mučenca Alojzija Grozdeta in mučenki s. Krizino in s. Antonijo«, je v spremni besedi zapisal škof Andrej Glavan in dodal, da smo za ta dar Božje previdnosti lahko zelo ponosni.

V Letopisu je bogata verska dediščina povezana s sedanjostjo. Naša škofija ima kar 415 cerkva, ki potrjujejo, da ljudje tudi danes želimo imeti »Boga za soseda«. Velik odstotek dolenjskih ljudi se razglaša za verne in mnogi med njimi bolj ali manj redno hodijo v cerkev. Prebujajo se novi duhovni poklici, nastala je nova redovna skupnost. Številne romarske cerkve zgovorno govorijo o vernosti romarjev, ki jih obiskujejo. Letopis je nekakšna, v besedi in sliki, izpostavljena podoba naše škofije, cerkva, duhovnikov in vernih ljudi.

Škofija Novo mesto

Zgodovinska monografija
ob ustanovitvi škofije

Monografija Škofija Novo mesto je izšla leta 2006 ob ustanovitvi novomeške škofije. V njej je z daljšimi sestavki in čudovitimi barvnimi fotografijami predstavljena bogata zgodovina novomeškega kapitlja, ki je po dolgoletnih prizadevanjih (prvi predlogi za novo škofijo so poznani že iz 17. stoletja) pripeljala do ustoanovitve novomeške škofije. Podrobno je opisana tudi umetniška vrednost kapiteljske cerkve in umetnostna podoba Dolenjske pokrajine.