Duhovni poklici

Molitev za duhovne poklice

GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR!
DAROVAL SI SVOJE ŽIVLJENJE,
DA BI GA VSI IMELI V IZOBILJU.
PODARI BOGASTVO SVOJEGA ŽIVLJENJA VSEM LJUDEM,
POSEBNO FANTOM IN DEKLETOM, 
KI  JIH KLIČEŠ V  SVOJO SLUŽBO. 
RAZSVETLJUJ JIH PRI ODLOČITVI,
POMAGAJ JIM V TEŽAVAH, 
OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO,
DA BODO VELIKODUŠNO IN POGUMNO KAKOR TI
DAROVALI SVOJE ŽIVLJENJE.

AMEN.

Duhovništvo - redovništvo - poklicanost:
Kam, kako ...?

Kaj je to duhovništvo?

Novomeški bogoslovci 2019

V pismu Hebrejcem beremo: Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve za grehe.  Ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za grehe. In nihče si te časti ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor Arona.« (Hebr 5,1-4)

Tudi danes velja:

  • duhovnik, redovnik, misijonar je vzet izmed ljudi za ljudi, kot „posrednik“ med ljudmi in Bogom
  • duhovnik daruje: bogoslužja, molitve, zahvale, prošnje, … zase in za ljudi
  • duhovnik je človek, torej tudi sam slaboten, in vendar uči ljudstvo
  • duhovništvo si nihče ne izbere sam, ampak je poklican od Boga in sprejet od Cerkve

Bog vsakogar kliče v nek poklic in stan. Na poseben način pa se razodeva in kliče tistim, ki bodo postavljeni za njegovo orodje v različnih časih in krajih. Za te osebe pravimo, da jih Bog kliče v duhovni poklic. Pri duhovnih poklicih mislimo običajno na tiste, ki bodo vse svoje življenje posvetili Bogu: škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in misijonarje. Na svoj način pa seveda vlogo duhovnega poklica lahko opravlja vsak človek, ko sebe in druge vodi k Bogu.

Izkušnja kaže, da se Božji klic pojavlja na različne načine in v različnih obdobjih življenja. Pri tem ponavadi igrajo veliko vlogo določeni dogodki, osebe, duhovna doživetja … V ozadju vsake prave poklicanosti pa je tudi molitev ljudi, ki prosijo Gospodarja žetve, naj pošlje novih delavcev na svojo žetev (prim. Mt 9, 38). Človek, ki ga Bog kliče v poseben duhovni poklic, lahko v sebi klic odkrije že zelo zgodaj v otroštvu ali pa šele kasneje, ko je morda opravljal že kakšno drugo delo.

 

Kaj mora storiti tisti, ki se mu zdi, da ta glas sliši?

  • Naj se pogovori z duhovnikom, ki ga pozna in mu zaupa,
  • moli za jasno spoznanje svoje poklicanosti,
  • preko zakramenta spovedi in obhajila utrjuje ter krepča klic,
  • skuša biti aktiven v župniji,
  • preveri, ali je to res njegova osebna svobodna odločitev.

SPREMLJANJE MLADIH Z MISLIJO NA DUHOVNI POKLIC 

Škofija Novo mesto želi vsem, ki razmišljajo o duhovnem poklicu, ponuditi možnost, da pokličete koga od nas, ki smo že dlje časa v duhovnem poklicu ali pa modrega družinskega očeta. V ta namen objavljamo tukaj sledeča imena in kontakte. 

Peter Kokotec – 041 828 389, duhovnik in nekdanji rektor semenišča

s. Barbara Šelih HKL – 040 202 179, redovnica

Tone Gnidovec – 041 566 500, župnik

Samo Marinček – 041 286 791, mož in oče odraslih sinov 

Mateja Količ - 041/806 331, žena in mati večje družine 

 

Ko si je nekdo na jasnem in po pogovoru z duhovnikom prepričan, da je poklican, se mora pogovoriti z domačim župnikom, ki mu bo svetoval naprej. Dogovorila se bosta za obisk pri škofu ali redovnemu predstojniku. Ko ga škof ali predstojnik določenega reda sprejme, se začne čas – bogoslovja oz. pri redovnikih čas pripravništva, noviciata …

Vse to je še čas, ko se klic bistri, preverja, oblikuje. V času bogoslovja oz. pripravništva, bo kandidat spoznaval življenje duhovnika/redovnika/redovnice; se duhovno oblikoval in poglabljal; si v študiju teologije nabiral tudi intelektualna in praktična znanja; se ob srečanjih z duhovniki na župnijah srečeval z realnostjo poklica.

Več o bogoslovju lahko najdete na spodnji povezavi

http://semenisce.si/