Duhovni poklici

Molitev za duhovne poklice

GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR!
DAROVAL SI SVOJE ŽIVLJENJE,
DA BI GA VSI IMELI V IZOBILJU.
PODARI BOGASTVO SVOJEGA ŽIVLJENJA VSEM LJUDEM,
POSEBNO FANTOM IN DEKLETOM, 
KI  JIH KLIČEŠ V  SVOJO SLUŽBO. 
RAZSVETLJUJ JIH PRI ODLOČITVI,
POMAGAJ JIM V TEŽAVAH, 
OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO,
DA BODO VELIKODUŠNO IN POGUMNO KAKOR TI
DAROVALI SVOJE ŽIVLJENJE.

AMEN.

Duhovništvo - redovništvo - poklicanost:
Kam, kako ...?

Kaj je to duhovništvo?

Novomeški bogoslovci 2019

V pismu Hebrejcem beremo: Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve za grehe.  Ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za grehe. In nihče si te časti ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor Arona.« (Hebr 5,1-4)

Tudi danes velja:

 • duhovnik, redovnik, misijonar je vzet izmed ljudi za ljudi, kot „posrednik“ med ljudmi in Bogom
 • duhovnik daruje: bogoslužja, molitve, zahvale, prošnje, … zase in za ljudi
 • duhovnik je človek, torej tudi sam slaboten, in vendar uči ljudstvo
 • duhovništvo si nihče ne izbere sam, ampak je poklican od Boga in sprejet od Cerkve

 

Bog vsakogar kliče v nek poklic in stan. Na poseben način pa se razodeva in kliče tistim, ki bodo postavljeni za njegovo orodje v različnih časih in krajih. Za te osebe pravimo, da jih Bog kliče v duhovni poklic. Pri duhovnih poklicih mislimo običajno na tiste, ki bodo vse svoje življenje posvetili Bogu: škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in misijonarje. Na svoj način pa seveda vlogo duhovnega poklica lahko opravlja vsak človek, ko sebe in druge vodi k Bogu.

Izkušnja kaže, da se Božji klic pojavlja na različne načine in v različnih obdobjih življenja. Pri tem ponavadi igrajo veliko vlogo določeni dogodki, osebe, duhovna doživetja … V ozadju vsake prave poklicanosti pa je tudi molitev ljudi, ki prosijo Gospodarja žetve, naj pošlje novih delavcev na svojo žetev (prim. Mt 9, 38). Človek, ki ga Bog kliče v poseben duhovni poklic, lahko v sebi klic odkrije že zelo zgodaj v otroštvu ali pa šele kasneje, ko je morda opravljal že kakšno drugo delo.

 

Kaj mora storiti tisti, ki se mu zdi, da ta glas sliši?

 • Naj se pogovori z duhovnikom, ki ga pozna in mu zaupa,
 • moli za jasno spoznanje svoje poklicanosti,
 • preko zakramenta spovedi in obhajila utrjuje ter krepča klic,
 • skuša biti aktiven v župniji,
 • preveri, ali je to res njegova osebna svobodna odločitev.

Ko si je nekdo na jasnem in po pogovoru z duhovnikom prepričan, da je poklican, se mora pogovoriti z domačim župnikom, ki mu bo svetoval naprej. Dogovorila se bosta za obisk pri škofu ali redovnemu predstojniku. Ko ga škof ali predstojnik določenega reda sprejme, se začne čas – bogoslovja oz. pri redovnikih čas pripravništva, noviciata …

Vse to je še čas, ko se klic bistri, preverja, oblikuje. V času bogoslovja oz. pripravništva, bo kandidat spoznaval življenje duhovnika/redovnika/redovnice; se duhovno oblikoval in poglabljal; si v študiju teologije nabiral tudi intelektualna in praktična znanja; se ob srečanjih z duhovniki na župnijah srečeval z realnostjo poklica.

Kateri dokumenti so potrebni za sprejem v Bogoslovno semenišče?

Krajevnemu škofu je treba predložiti:

 1. lastnoročno napisano prošnjo za sprejem v Bogoslovno semenišče s kratko predstavitvijo svoje življenjske poti in odločitve za duhovništvo,
 2. priporočilo domačega župnika za sprejem v Bogoslovno semenišče,
 3. krstni list,
 4. maturitetno spričevalo, ki je potrebno za vpis na Teološko fakulteto in
 5. zdravniško spričevalo.

(Podobni pogoji veljajo za redovne skupnosti. Če nekdo čuti duhovniški poklic in nima opravljene splošne mature, naj se vseeno javi pri domačem župniku in škofu, da skupaj preverijo možnosti za pot duhovniške formacije.)

Pripravil: Robi Hladnik, župnik na Mirni

 

Janez Meglen, Župnija Krka, 5. letnik 

Jakob Piletič, Župnija Kostanjevica na Krki, 5. letnik

diakon Blaž Franko, Župnija Šentjernej, 6. letnik - pastoralni letnik

 

Več o bogoslovju lahko najdete na spodnji povezavi

http://semenisce.si/