« Nazaj na prvo stran

Informativni dan KPŠ Novo mesto

21. september 2023

KPŠ je namenjena vsem, ki želijo bolje spoznati svojo vero in tistim, ki so pripravljeni še drugim pomagati na poti osebne rasti: župnijskim sodelavcem, animatorjem, voditeljem veroučnih in drugih skupin, mamicam in očetom, upokojencem, spreobrnjencem, iskalcem ... KPŠ daje osnovno teološko, pastoralno, katehetsko in biblično  izobrazbo, pomaga poglabljati in utrjevati vero, gradi občestvo.  KPŠ se izvaja po škofijah, njena ustanoviteljica pa je Slovenska škofovska konferenca.

INFORMATIVNI DAN IN VPIS:
četrtek, 21. septembra 2023, ob 17h, preko e-pošte in po dogovoru

PREDAVANJA:
Predavanja potekajo ob četrtkih od 16:00 do 19:15.
Začetek 5. oktobra 2023. 
Predavanja so odprtega tipa in se jih lahko udeležujejo tudi posamezniki, ki jih določena vsebina posebej zanima, čeprav na šolo niso redno vpisani. Obiskuje se lahko celoten program ali pa samo določena predavanja.

Vse dodatne informacije dobite pri voditeljici: 
031/262 266; email: damjana.tramte@gmail.com

 

Spletna stran Katehetsko pastoralne šole v Sloveniji

Študijski program je dvostopenjski, traja štiri leta in poteka po standardih izrednega študija. Prva stopnja obsega teološki program in traja dve leti, druga pa pedagoško katehetski program in traja prav tako dve leti. Študijski program prve stopnje sistematično uvaja v osnove antropoloških, filozofskih in teoloških ved. Študijski program druge stopnje daje teoretične in praktične osnove za katehetsko in pastoralno delo.

Pogoj za vpis v KPŠ

Končana štiriletna srednja šola. Če ima kandidat končano osnovno šolo, ali nedokončano srednjo šolo, oziroma končano 3-letno srednjo šolo in želi nadaljevati študij na 2. stopnji, predloži prošnjo vodstvu. To na podlagi pisne prošnje in priporočila domačega župnika izda potrebno dovoljenje.

Za vpis kandidat predloži:

 1. izpolnjeno prijavnico;
 2. krstni ali rojstni list;
 3. spričevalo o končani šoli;

Študijski program vsebuje predavanja, praktične vaje, seminarje in duhovno poglabljanje.

Po uspešno opravljeni prvi stopnji študija prejmejo slušatelji spričevalo KPŠ, ki je pogoj za vpis na drugo stopnjo. Študijski program se zaključi z zaključno pisno nalogo, ki obsega najmanj 20 tipkanih strani. Študent napiše nalogo pod vodstvom mentorja, ki je predavatelj na KPŠ.

Po končanem štiriletnem študiju, opravljenih vseh izpitih, obveznostih in ocenjeni zaključni nalogi prejmejo slušatelji diplomo KPŠ. S tem pridobijo naziv katehistinja/katehist.

Za opravljanje katehetskega poslanstva v župniji, katehistinja/katehist potrebuje še pisno pooblastilo (kanonično poslanstvo), ki ga na podlagi prošnje in priložene dokumentacije, izda krajevni škof ordinarij.

Predmetnik za leto 2023/24

Predavanja običajno potekajo v sklopih, tako da se en predmet posluša več četrtkov zapovrstjo, nato se nadaljuje naslednji predmet. Koledarska razporeditev in imena predavateljev bodo znana jeseni.

PREDMETNIK 1. STOPNJE - TEOLOŠKI PROGRAM

 • Osnovno bogoslovje in verstva
 • Cerkveno pravo
 • Teologija duhovnosti
 • Sociologija religije
 • Nauk o Cerkvi in ekumenizem
 • Eksegeza Stare zaveze
 • Eksegeza Nove zaveze
 • Liturgika
 • Metodologija znanstvenega dela
 • Duhovna formacija   

PREDMETNIK 2. STOPNJE – KATEHETSKA SMER

 • Katehetika
 • Simbolna govorica v katehezi
 • Kateheza mladih
 • Pesem in glasba v katehezi
 • Uporaba refleksije v pastoralnem delu
 • Praktične vaje iz katehetike
 • Hospitacije
 • Praksa
 • Nastop
 • Duhovna formacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PREDMETNIK 2. STOPNJE – BIBLIČNA SMER
Program se odvija na vseslovenski ravni, večinoma na daljavo. Dvoletni študijski program nadaljujejo že lani vpisani slušatelji. Več o programu na:   https://kps.rkc.si/biblicna22-24/ 

Dobrodošli!